Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hand som ritar på ett hus

Utvecklingsbidrag

En bärande idé och förutsättning för kultur- och fritidsnämnden är, att stödja idéer och bidra till att underlätta för civilsamhället, avseende kultur och fritid i hela Vaggeryds kommun. Det innebär att kultur- och fritidsnämnden ska ses som en av flera aktörer som kan stödja en förening eller annan idéburen ideell verksamhet.

Vad är ett utvecklingsbidrag?

Utvecklingsbidrag går till olika åtgärder som en förening avser att genomföra för att utveckla sin verksamhet.

Åtgärder som avser ungdomsverksamhet och åtgärder som innebär samverkan och där olika grupper möts över gränser prioriteras. Budgeten för utvecklingsbidrag har ett riktvärde om
25 % av kultur- och fritidsnämndens totala budget för föreningsbidrag.

Ansökan om utvecklingsbidrag sker löpande under året.

Förutsättningar för bidrag

En förutsättning för kommunalt bidrag är att åtgärden inte påbörjats innan kultur- och fritidsnämnden fattat beslut i ärendet.

Vidare skall åtgärden vara av verksamhetsinriktad karaktär och vara av väsentlig betydelse för att verksamhet skall kunna bedrivas.

Åtgärder som avser ungdomsverksamhet och åtgärder som innebär samverkan och där olika grupper möts över gränser prioriteras.

Vem kan få bidrag?

Bidraget kan lämnas till de föreningar som är allmännyttiga, utan vinstsyfte och finns registrerade som bidragsberättigad förening i Vaggeryds kommun.

Vad kan man få bidrag till?

Bidrag ges till projekt som bidrar till utveckling av föreningen, en individuell prövning görs utifrån varje ansökan där nämnden utgår ifrån övergripande mål för Vaggeryds kommun och kultur- och fritidsnämndens delmål. Nämndens delmål kan variera år till år utifrån samhällets behov och utveckling.

Projekt av större omfattning måste planeras in i den kommunala budgeten och behandlas utifrån riktlinjer för bidragsansökningar.

Bidragsansökan

Antalet ansökningar är som regel fler än de som kan få bidrag och kommer att hanteras löpande från årets början utifrån den satta budgeten för utvecklingsbidraget.

Beslut och utbetalning av bidrag

Beslut sker löpande under året. Bidrag till ett projekt som påbörjats eller genomförts lämnas endast om sökanden haft synnerliga skäl för detta.

Utbetalning av bidraget kan ske så snart projektet har genomförts och kostnaderna kan styrkas.
Projekt skall vara genomfört under den tid som anges i beslutet, som regel inom ett år.

Hur görs en ansökan?

Själva ansökan kan göras per epost kulturfritid@vaggeryd.se med text som redogör för de planerade åtgärderna och motivet till åtgärden.

Kontakta oss gärna på kultur- och fritidsförvaltningen om din förening planerar olika projekt eller satsningar inom verksamheten så att vi kan stödja er förening i ett tidigt skede.

En skriftlig ansökan bör innehålla följande delar

  1. Föreningens eller studieförbundets namn
  2. Uppgiftslämnares namn och titel som beskriver vilket uppdraget inom föreningen. Vanligtivs är det ordförande i föreningen eller någon annan inom styrelsen som är firmatecknare som söker bidrag.
  3. Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren, e-post och telefonnummer
  4. Beskriv syftet med ansökan
  5. Beskriv eventuella samarbetspartners
    En samarbetspartner kan vara en sponsor, en annan förening, en kommunal verksamhet, en annan föreningen från en annan kommun, regionen, skolan, förskola, öppna ungdomsverksamheten, arbetsförmedlingen eller annan myndighet.
  6. Gör en ekonomisk redovisning som beskriver en kostnadskalkyl för kostnader och intäkter och hur åtgärden är tänkt att finansieras. Kostnaderna kan handla om inköp av material, inköp av utrustning eller externa tjänster.
  7. Redovisa även andra sökta bidrag än genom kommunen. Det finns många andra aktörer som har i uppdrag att fördela statliga pengar till just föreningslivet ex.vis. RF-SISU Småland, Leader Västra Småland, Regionen, Länsstyrelsen, Boverket, Arvsfonden för att nämna några.
  8. Bifoga kopia på justerat styrelseprotokoll där det framgår att föreningen beslutat om aktuell ansökan och eventuella andra handlingar ex. vis kopia på offert eller annan information som kan vara av värde till ansökan.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed