Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Fyra personer går på stig

LONA-projektet Natur- och kulturled Skillingaryd

Vaggeryds kommun har tillsammans med Götaströms golfklubb, Vaggeryds hembygdsråd, Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen tilldelats statligt stöd på 270 000 kr för LONA-projektet (Lokal Naturvårdssatsning) Natur- och kulturled Skillingaryd.

Kultur- och fritidsförvaltningen är projektägare. Pengarna kommer att fördelas över fyra år och kräver också lika stor insats av kommunen och föreningarna.

Natur- och kulturled Skillingaryd handlar om att tillgängliggöra och lyfta naturvärden söder och väster om Fågelforsdammen. Detta är ett vackert natur- och kreationsområde som har stor potential.

Tack vare att eldsjälen inom kommunens historia- och kulturliv, Ola Hugosson, tog kontakt med kommunens tidigare miljöstrateg försommaren 2015 som tankarna väcktes kring om att utveckla området också informera om områdets historia på det sätt som Hembygdsrådet gjort i det som kallas Ekomuseum Vaggeryd.

Projektansökan innehåller fyra delar:

  1. Kunskapsuppbyggnad med inventering.
  2. Vård och förvaltning med skötselåtgärder.
  3. Information, folkbildning och kommunikation
  4. Framtagande av underlag – skötselplan för del långsiktiga skötseln.

Under 2016 har arbetet med inventering av naturen, växtligheten och djurlivet påbörjats. Det har också genomförts guidning på området.

Karta över natur och kulturleden

Området runt natur- och kulturleden som inventeras.

Ortofoto över landskap

Förslag på natur- och kulturledens dragning.

Logotyp LONA
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Alija Bucuk