Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Mötesplats Vaggeryd/Skillingaryd

Mötesplats är en samverkan mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och kyrkorna i Vaggeryds kommun. Mötesplats är en lågtröskelverksamhet som vänder sig till alla människor som befinner sig i någon form av utanförskap. Det kan vara ensamhet, arbetslöshet, psykisk eller fysisk ohälsa eller missbruk.

Uppehåll i caféverksamheten

På grund av rådande pandemi och de lokala allmänna råden som infördes i Jönköpings län den 3 november kommer caféverksamheten som kyrkorna har på Mötesplats ha uppehåll tillsvidare.

Vi fortsätter med utdelning av matkassar.

Verksamheten bygger på en helhetssyn på människan. Vi har alla ett behov av social samvaro och gemenskap, en meningsfull sysselsättning och hjälp om vi har hamnat snett i livet. Alla delar behövs för att åstadkomma en förändring i livet.

Mötesplats är en plats för möjligheter, formad med tanke och omtanke och där alla har betydelse. Målsättningen är att ge ett socialt sammanhang, delaktighet, sysselsättning och en möjlighet att få hjälp för att bryta ett missbruk

Vaggeryds kommuns verksamhet på mötesplats

Socialförvaltningen har öppenvård för missbrukare på mötesplats och arbetsmarknadsenheten (AME) har en sysselsättningsansvarig. Detta gör att vi kan erbjuda både behandling och sysselsättning på mötesplatserna. Man kan bli remitterad från socialtjänsten eller genom AME men man kan också själv ta kontakt för att ta del av verksamheten.

Besöksadress

Mötesplats Vaggeryd: Storgatan 45, Vaggerydlänk till annan webbplats

Mötesplats Skillingaryd: Smedjegatan 8, Skillingarydlänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag–torsdag: kl. 8–16
Fredag: kl. 8–12

Se kyrkornas aktivitetstider nedan.

Socialförvaltningens öppenvård för missbrukare

Öppenvården innefattar bland annat:

 • Miljöterapi
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Stödjande samtal
 • Gruppverksamhet
 • Förebyggande arbete riskbruk
 • Motiverande samtal (MI)
 • NADA - öronakupunktur
 • Återfallsprevention

Behandlare
Kristina Eklund
Tel: 0370-67 80 63

Behandlare
Martina Klasson
Tel: 0370-67 84 26

Sysselsättning på mötesplats

Till exempel:

 • fastighetsskötsel
 • matkassehantering
 • caféverksamhet
 • klädhantering.

Samordnare Mötesplats
Alice Åström
Tel: 0370-67 81 23

Öppenvårdsteam, Case Manager

CM (Case Manager) är ett öppenvårdsteam som vänder sig till individer med samsjuklighetsproblematik, det vill säga psykisk ohälsa med samtidiga missbruk/beroende.

Öppenvårdsteamet är ett samarbete mellan kommunerna i GGVV regionen och region Jönköpings län. I teamet arbetar fem CM från kommunernas missbruksvård och psykiatrins beroendevård. I anslutning till teamet finns sjuksköterskor och läkare.

För att bli aktuell i CM-teamet krävs en remiss från någon verksamhet inom kommunen eller region Jönköpings län. Remissen behandlas av en remissgrupp som tar beslut om eventuell insats.

Kyrkornas verksamhet på mötesplatserna

Kyrkorna i Vaggeryd och Skillingaryd finns på plats två dagar i veckan i Vaggeryd och två dagar i veckan i Skillingaryd. Kyrkorna erbjuder caféverksamhet, social samvaro, matkassar och möjlighet till samtal med kyrkornas representanter vid behov.

Kyrkornas aktiviteter

Dag

Tid

Plats

Måndag

kl. 9:30–12:30

Mötesplats Skillingaryd, Smedjegatan 8

Tisdag

kl. 14–16

Mötesplats Vaggeryd, Storgatan 45

Torsdag

kl. 9:30–12:30

Mötesplats Skillingaryd, Smedjegatan 8

Fredag

kl. 10–12

Mötesplats Vaggeryd, Storgatan 45

Kyrkornas kontaktpersoner

Namn

Kyrka

Telefon

Jennie Skarph

Svenska kyrkan, Vaggeryd

070-611 58 53

Henrik Mjörnell

Pingstkyrkan, Vaggeryd

070-714 27 68

Nicklas Gideskog

Skillingaryds Missionsförsamling

070-7487190


Svenska kyrkan, Skillingaryd

0370-733 58

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jessika Holmkvist