Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Publicerad:

2021 års pristagare

Nominera dina kandidater till årets priser

Nu har du chansen att nominera en eller flera personer till årets priser; arkitektur och byggnadsvårdspriset, idrottsliga prestationer, kulturpriset, miljö- och hållbarhetspriset, Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse och Tillgänglighetspriset.

Den eller de du nominerar till respektive pris måste vara bosatta eller ha någon anknytning till kommunen. Skicka in din nominering via formuläret nedan, senast söndag 24 september. Prisutdelningen sker i samband med kommunfullmäktiges avslutning i december.

Vaggeryds kommuns arkitektur och byggnadsvårdspris

Vaggeryds kommuns arkitektur och byggnadsvårdspris delas ut till fastighetsägare som genomfört en ny-, om- eller tillbyggnad och tilldelas:

  • Uppmuntra arkitektonisk kvalitet och tillvaratagande av kulturhistoria.
  • Uppmuntra nyskapande och utveckling.
  • Bidra till att synliggöra arkitektur som en del av vår historia och något som skapar värde ochhållbarhet för framtiden, vilket bidrar till vår upplevda livskvalitet.

Byggnaden kan vara bostad, industri- eller affärsfastighet men ska användas i vardagligt bruk. Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om utmärkelse. Likaså kan allmänheten föreslå lämpligt objekt.

Fördjupning av Riktlinjer för Vaggeryd kommuns arkitektur och byggnadsvårdspris Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Idrottsliga prestationer

Personer boende i kommunen eller tillhörande förening, ansluten till Riksidrottsförbundet och där föreningen har sitt säte i kommunen kan komma ifråga för utmärkelsen.

För att utmärkelsen ska erhållas ska den idrottsmässiga prestationen vara SM-guld eller högre som VM-, EM- och OS guld.

Mästerskapet ska vara sanktionerat av Riksidrottsförbundet. Det egna förbundets regler för junior, senior och veteranklasser tillämpas.

Nämnden har möjlighet att ge utmärkelsen för andra idrottsmässiga prestationer utöver mästerskap sanktionerade av Riksidrottsförbundet om nämnden finner den idrottsmässiga prestationen värd att uppmärksammas.

Utmärkelsen gäller junior, senior eller veteranmästerskap.

Utmärkelsen kan tilldelas en och samma person högst en gång per
åldersklass, junior, senior och veteran.

Fördjupning av Riktlinjer för Idrottsliga prestationer Öppnas i nytt fönster.

Kulturpris

Priset delas ut till en person som, på ett framstående sätt, själv skapat inom områdena musik, konst, teater, litteratur, hantverk, bildningsverksamhet eller hembygdsforskning.

Fördjupning av Riktlinjer för Kulturpriset

Vaggeryds kommuns miljö- och hållbarhetspris

Miljövårdspris kan tilldelas företag i kommunen, enskilda personer, organisationer,
föreningar eller sammanslutningar såsom skolklasser som utmärkt sig, på ett ur miljösynpunkt, förtjänstfullt sätt. Pris kan också delas ut för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården.

Fördjupning av Stadgar för Vaggeryds kommuns miljö- och hållbarhetspris Pdf, 246.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse

Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse syftar till att utveckla och förbättra jämställdheten i kommunen där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Utmärkelsen är till att uppmärksamma och lyfta personer, föreningar, organisationer, studieförbund, skolor och företag som jobbar för ett jämställt samhälle.

Fördjupning av Riktlinjer för Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse Öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset är till för att utveckla och förbättra till ett mer jämlikt och rättvist samhälle för människors olika behov och förutsättningar.

Priset är till för att utveckla och förbättra till ett mer jämlikt och rättvist samhälle för människors olika behov och förutsättningar. Främja ett samhälle där alla har samma möjligheter att vara delaktiga och det ska inte spela någon roll varifrån någon kommer eller om någon har en funktionsnedsättning.

Nomineringar till priser ska baseras på de 11 prioriterade områden som definieras i regeringens proposition 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken.

Fördjupning av Riktlinjer för Tillgänglighetspriset Öppnas i nytt fönster.

Nomineringsformulär

Alla uppgifter är obligatoriska, förutom övrig information.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Skriv in dina kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Jag nominerar till:  * (obligatorisk)
Jag nominerar till:Skriv in namnet på personen du nominerar samt motivering

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed