Huvudmeny

twitter

Munkaleden - en vandring i munkarnas fotspår

Munkaleden är en 40 km lång vandringsled som går över vacker historisk mark mellan det gamla medeltida nunnekloster i Byarum och munkklostret i Nydala. Utmed leden finns utmarkerade rast- och viloplatser och vissa delar av leden är också handikappsanpassad.

Munkaleden är uppmärkt med blå färg och pilar med abbotsigill vid alla vägskäl. Utmed leden finns också informationstavlor med uppgifter om naturen och historiska platser. Det finns särskilda meditationstavlor vid platser där du kan finna vila. Munkaleden går genom alla typer av småländsk natur, tallskog, mörk granskog, odlad mark, genom vackra ängar och hagar och över mossmark.