Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tom stol i ett klassrum

Närvaro i skolan

I skolans främjande arbete finns tydliga rutiner för hur skola respektive vårdnadshavare ska agera då elev inte är närvarande i skolan.

Det handlar om insatser som skola såväl som vårdnadshavare ska genomföra. I den åtgärdande delen finns de olika handlingar och insatser som kan bli aktuella vid problematisk frånvaro.

Illustrerad bild av föräldrar, barn och skolpersonal.

Främjande och förebyggande arbete;

 • Skolans främjande arbete
 • Hemmets ansvar
 • Kontinuerliga rutiner

Skolans främjande arbete

Skolans främjande arbete kan variera mellan olika skolor. De beskrivs i bland annat i varje skolas teamuppdrag och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Hemmets ansvar

 • Eleven har skolplikt och ska därför vara i skolan förutom om eleven är sjuk eller har beviljad ledighet .
 • Vårdnadshavare har ett ansvar för att eleven kommer till skolan samt att meddela skolan om sjukfrånvaro.
 • Vårdnadshavare meddelar skolan om det finns svårigheter att få eleven till skolan. Detta för att få ett gott samarbete mellan hem och skola.

Kontinuerliga rutiner

 • Undervisande lärare registrerar frånvaro vid varje lektion.
 • Mentor kontaktar vårdnadshavare vid frånvaro.
 • Skolan sammanställer alla elevers frånvaro varje månad för att se var det behöver fler insatser.
 • Mentor meddelar upprepad och problematisk frånvaro till elevhälsoteamet för att kunna sätta in mer specifika insatser utifrån proffessioner som finns inom elevhälsan.
Illustration av skolpersonal och vårdpersonal

Åtgärdande arbete;

 • Vid problematisk skolfrånvaro
 • Med interna- och externa insatser

Vid problematisk skolfrånvaro

 • Elevhälsoteamet har möte med vårdnadshavare och elev där elevens behov kartläggs. Vid möte utses ansvarig personal och information ges om lämpliga interna och externa insatser.
 • Elevhälsoteamet gör insatser som följes upp kontinuerligt med elev och vårdnadshavare.
 • Huvudman informeras vid hög frånvaro.

Interna- och externa insatser

Interna insatser

 • Extra anpassningar
 • Särskilt stöd
 • Kontakt med till exempel skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare.

Externa insatser

 • Socialtjänst
 • En väg in. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH)
 • Rörligt elevstöd (RES)
 • Vårdcentral
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström