Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Sjuksköterska och barn

Skolläkare

Skolläkaren arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med ett förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande synsätt och med hälsans betydelse för lärandet i fokus. Skolläkaren är länk mellan skola och sjukvård.

Skolläkaren arbetar med elevhälsoteamet för att elever med olika behov ska få rätt stöd och anpassningar i skolan utifrån den medicinska synvinkeln.

Fördjupad kunskap i barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri

Skolläkarna har fördjupad medicinsk kunskap i barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, bland annat inom områdena tillväxt, utveckling, pubertet, vaccinationer, psykisk och somatisk hälsa, specifika skolsvårigheter, långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar i skolan.

Det är två skolläkare som jobbar i Vaggeryds kommun: Marianna Halász, specialist i barnmedicin och skolhälsovård, 15% tjänstgöring samt Gabriella Daroczi, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och skolhälsovård, 20% tjänstgöring.

Vid behov kan du, som elev eller vårdnadshavare, boka tid hos skolläkaren via din skolsköterska.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström