Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Händer på ljusbord

Förskola och fritidshem

Vi erbjuder förskola och barnomsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år. Med barnomsorg menar vi förskola och fritidshem. Du kan välja mellan kommunal eller fristående förskola och fritidshem.

Förskola

Förskola erbjuds barn mellan 1–6 år som bor i kommunen. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Verksamheten styrs av läroplan för förskolan.

I Vaggeryds kommun finns det 17 kommunala förskolor runt om i kommunen. Förskolans verksamhet bedrivs i ändamålsenliga och anpassade lokaler. Många förskolor strävar efter att arbeta efter en viss inriktning och organiserar sina grupper åldersindelat eller i syskongrupper

Förskola erbjuds vardagar mellan kl. 06:00–18:30.

Tre heldagar och två halvdagar per år är förskolan stängd för kompetensutveckling för personalen.

Förskolor i Vaggeryds kommun »

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med läsårsstarten i augusti det år de fyller 3 år. Alla barn erbjuds en kostnadsfri plats i förskolan 525 timmar/år (15 timmar/vecka). Det är frivilligt för barnen att delta. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider.

Inom kommunen finns också fristående förskolor. Du kontaktar själv den verksamhet där plats önskas.

Fritidshem

Fritidshem erbjuds för elever den skolfria delen av dagen samt under lov från förskoleklass och skola. Gäller till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Vi erbjuder även skollovsplats på fritidshemmen under lov och studiedagar för de barn som inte går på fritidshem.

Fritidshemmen ligger  i direkt anslutning till grundskolorna.

Grundskolor i Vaggeryds kommun »

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-10-02

Sidansvarig:

Marinette Hjelm

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision