Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Bondstorps förskola

Bild från plats i skogen där förskolan brukar vara.

Gemensam vision för förskolorna

Som första steg i utbildningssystemet vill vi att förskolan:

  • befinner sig i ständig utveckling, där alla med sina olikheter är en tillgång.
  • är en mötesplats för gemensamt lärande.
  • präglas av en anda där "Jag kan, vill och vågar" råder.

Bondstorps förskolas värdeord

Välkomnande

Vi vill att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna till Bondstorps förskola.

Delaktighet

Vi vill att alla barn och vuxna känner sig delaktiga och upplever sig som en tillgång i den dagliga verksamheten.

Framtidstro

Vi vill verka för en hållbar framtid genom ett demokratiskt arbetssätt och uppmärksamma sambandet människa och natur.

Vårt pedagogiska ställningstagande på Bondstorps förskola

Vi vill ha en verksamhet som inger hopp och framtidstro. En verksamhet där alla är viktiga och behövs, där var och en ser sin del i världen för att ta ytterligare steg mot en hållbar framtid, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

  • Alla bör uppleva att jag är viktig och behövs.
  • Att jag är en länk i ett större sammanhang där jag kan vara med och påverka och ta ansvar.
  • Att människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-05-17

Sidansvarig:

Ylva Josefsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision