Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Fritidens förskola

Barn och skugga

Gemensam vision för förskolorna

Som första steg i utbildningssystemet vill vi att förskolan:

  • befinner sig i ständig utveckling, där alla med sina olikheter är en tillgång.
  • är en mötesplats för gemensamt lärande.
  • präglas av en anda där "Jag kan, vill och vågar" råder.

Värdeord

  • Välkomnande
  • Utforskande
  • Glädje

Vårt pedagogiska ställningstagande

Vi ser på varandras olikheter som något unikt. Vi lär tillsammans på ett utforskande, meningsfullt och lustfyllt sätt.

På Fritiden vill vi att värdeorden ska genomsyra vårt dagliga arbetssätt. Alla som kommer i möte med förskolan ska känna sig välkomna. Vi utgår från ett tillåtande klimat där vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att prova. Vi ser på musiken som en källa till jämngoda möten för att skapa glädje och en gemenskap.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-09-28

Sidansvarig:

Ylva Josefsson