Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Södra Parks förskola

Barn utforskar material

Gemensam vision för förskolorna

Som första steg i utbildningssystemet vill vi att förskolan:

  • befinner sig i ständig utveckling, där alla med sina olikheter är en tillgång.
  • är en mötesplats för gemensamt lärande.
  • präglas av en anda där "Jag kan, vill och vågar" råder.

Värdegrund

De värdeord som vi vill ska genomsyra verksamheten på Södra Parks förskola är vänskap, lärande, delaktighet, tillsammans och tillit.

Vi har tagit ställning för att vi skall ha en välkomnande förskola som präglas av respekt, förståelse och öppenhet för alla medmänniskor där olikheter ses som en tillgång. Alla ska känna delaktighet och tillhörighet i gruppen där vi lär och utvecklas tillsammans i en inspirerande miljö. Vi tar ansvar för att förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-09-28

Sidansvarig:

Anneli Ottosson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision