Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Önskemål om skolplacering

Från och med 6 december 2024 har ni med barn födda 2018 möjlighet att lämna önskemål om vilken skola ni vill att ert barn ska börja på. Önskemål om skola lämnar du på www.mittskolval.se senast 7 januari, logga in med bank-ID.

Inför start i förskoleklass 2024

December

Vårdnadshavare med barn som ska börja förskoleklass får möjlighet att lämna önskemål om skola för sitt barn. Önskemål lämnas på www.mittskolval.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under perioden 6/12-7/1. Här kan man också fylla i om man istället kommer ha en plats i på en skola i en annan kommun eller fristående skola.

Januari

Barn- och utbildnings-förvaltningen placerar barnet på en skola utifrån närhet, önskemål och organisation.

Februari

Vårdnadshavare meddelas vilken skola barnet placeras på. Vårdnadshavare har nu möjlighet att ansöka om en annan skola om man inte är nöjd med placeringen. Det är rektor på den skolan man ansöker om att byta till som beslutar om man får byta eller inte.

Mars-Juni

Klasserna är färdiga i mars.

Överlämning mellan förskolor och mottagande skolor.

Augusti

 Förskoleklassen startar.

Förskoleklassens verksamhet utgår ifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022, Lgr 22.

Pedagogik och lärande i förskoleklass

Förskoleklassen tar avstamp i förskolans verksamhet och strävar mot kunskapskraven i årskurs 3. Förskoleklassverksamheten är tänkt som en bro mellan förskola, fritidshem och skola.

I förskoleklassen arbetar man med alla elevers lika värde och stor vikt läggs vid det sociala samspelet mellan eleverna för att skapa en vi-känsla i gruppen. Eleverna får lära känna skolans värld, både genom lek och arbetspass. Arbetet är konkret och praktiskt i alla ämnen för att eleverna ska utveckla intresse och få förståelse för sitt lärande.

I början av förskoleklassen gör lärarna en kartläggning av elevernas nuläge, för att tidigt kunna hitta elevers behov av stöd eller utmaningar. Lärarna använder resultatet av kartläggningen för att planera undervisningen under året så den gynnar elevernas lärande så mycket som möjligt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström