Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Åkers skola

Elev hos skolsköterska

Elevhälsan

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

Personal inom elevhälsan

I elevhälsan ingår skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger. Elevhälsopersonalen samverkar i ett elevhälsoteam som leds av skolans rektorer.

Elevhälsoteamet på Åkers skola

Utöver vår ordinarie personal arbetar någon dag i veckan specialpedagog, kurator samt skolsköterska på skolan. Det är viktigt för oss att det finns en relation mellan våra elever och vårt EHT-team. Relationen är viktig både i det förebyggande arbete och i det arbete som kan behövas för den enskilde eleven.

Elevhälsoteamet arbetar främst förebyggande. Utifrån de signaler vi får från vårdnadshavare, pedagoger och våra egna uppföljningsmöten planerar och organiserar vi verksamheten för elevens bästa. Vid behov bjuder in vårdnadshavare till våra EHT-möten. Att arbeta med delaktighet tycker vi är en framgångsfaktor.

I första hand är det alltid bra att du som vårdnadshavare vänder dig till ditt barns klassföreståndare. Du kan även kontakta rektor Anna Fritz.

Roll

Namn

Telefon

Rektor

Anna Fritz

0370-67 82 04

Skolsköterska

Ulrika Ljung

0370-67 82 32

Kurator

Lina Davidsson

0370-67 82 72

Skolpsykolog

Pia Fungby

0370-67 85 93

Specialpedagog

Adisa Mekic Lindberg

 (Föräldraledig)

 

All personal nås via e-post: förnamn.efternamn@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-09-06

Sidansvarig:

Anna Fritz

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision