Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Byarums skola

Elev räcker upp handen

Elevhälsan

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

Elevhälsoteam

Roll

Namn

Telefon

Tf. Rektor

Karin Hansson

0370-67 80 55

Skolsköterska

Carolin Johansson

0393-67 84 92

Kurator

Anna Kling

0393-67 82 86

Skolpsykolog

Pia Fungby

0370-67 85 93

Speciallärare

Karin Hansson

0370-67 80 55


All personal nås via e-post: förnamn.efternamn@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Karin Hansson