Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Fågelforsskolan 7-9

Händer på jordglob

Vår vision

Alla känner sig trygga och trivs på Fågelforsskolan. Eleverna ges möjlighet att utvecklas maximalt och ta ansvar för och reflektera över sitt eget lärande.

Genom en tydlig lektionsstruktur och språkinriktad undervisning övar vi våra elever i studietaktik.

Samarbete och ömsesidigt lärande skapar motivation!

Vår värdegrund

Alla ska känna sig trygga och trivas på Fågelforsskolan. Vi möjliggör detta genom att:

  • Vi har positiva och höga förväntningar på alla elever. Vi har ett gemensamt förhållningssätt där alla elever är allas ansvar.
  • Vi lär eleverna hur vi visar varandra respekt och empati. Vi uppmuntrar eleverna att vara delaktiga, nyfikna och vikten av att lära tillsammans.
  • Arbetslag, elevhälsan och rektor arbetar aktivt tillsammans med fokus på elevernas utveckling och välmående.

Tillsammans har vi enats om följande trivselregler:

  • Vi visar varandra respekt och ger varandra arbetsro.
  • Vi är rädda om våra egna, andras och skolans saker.
  • Alla ska behandlas rättvist utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet.
  • Vi använder välvårdat språk, inga svordomar eller könsord.
  • Vi har mobilfria lektioner. Mobiltelefonen förvaras i skåpet under lektionstid.
  • Datorerna är ett arbetsverktyg. De är laddade till morgonen och används till skolarbete på lektionstid. Det är läraren som bestämmer när och hur datorerna ska användas.
  • Efter skoldagens slut lämnar vi skolans område.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Kähr