Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Grundsärskolan

Fågelforsskolan f-5

Kommunens grundsärskola finns på Fågelforsskolan i Skillingaryd. Grundsärskolans verksamhet utgår från Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011) och vi lägger stor vikt vid att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.

Undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar och behov och görs så konkret och åskådlig som möjligt. Vi arbetar i mindre grupper och arbetar efter en tydlig struktur och ofta med bildstöd. Vi utgår från att mycket av elevernas lärande sker i mötet med andra, därför lägger vi stor vikt vid det kommunikativa samspelet.

Grundsärskolan och grundskolan har ett gemensamt fritidshem på Fågelforsskolan F-6. För elever från åk 7 till 9 finns fritidshem i Vaggeryd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-15

Sidansvarig:

Karin Sparrenholt

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision