Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Klevshults skola

barn hos skolsköterskan

Elevhälsan

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteamet på Klevshults skola

Utöver vår ordinarie personal arbetar någon dag i veckan specialpedagog, kurator samt skolsköterska på skolan. Det är viktigt för oss att det finns en relation mellan våra elever och vårt EHT-team. Relationen är viktig både i det förebyggande arbete och i det arbete som kan behövas för den enskilde eleven.

Elevhälsoteamet arbetar främst förebyggande. Utifrån de signaler vi får från vårdnadshavare, pedagoger och våra egna uppföljningsmöten planerar och organiserar vi verksamheten för elevens bästa. Vid behov bjuder in vårdnadshavare till våra EHT-möten. Att arbeta med delaktighet tycker vi är en framgångsfaktor.

I första hand är det alltid bra att du som vårdnadshavare vänder dig till ditt barns klassföreståndare. Du kan även kontakta rektor Anna Fritz.

Roll

Namn

Telefon

Rektor

Karin Sparrenholt

0370-67 85 04

Skolsköterska

Ulrika Ljung

0370-67 82 32

Kurator

Lina Davidsson

0370-67 82 72

Skolpsykolog

Pia Fungby

0370-67 85 93


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ingelie Adolfsson