Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Klevshults skola

elever undersöker med förstoringsglas

Vision och värdegrund

Vår vision och värdegrund går hand i hand. Vi arbetar för inkludering och delaktighet, något som genomsyrar vår verksamhet i alla led.

Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt i alla våra verksamheter, både på fritidshemmet och i skolan. Vi är stolta och måna om vår härliga utomhusmiljö som är fantastisk. Vi har siktet inställt på måluppfyllelse till 100%!

Att ha höga förväntningar på våra elever, där vi förstärker det positiva, ser vi som en naturlig och självklar metod i vår verksamhet.

Trivselregler - Rättigheter och skyldigheter i skolan

Våra trivselregler bygger på elevers rättigheter och skyldigheter i skolan.

Ur LGR11 del 1 Skolans värdegrund och uppdrag:
”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har”

Rättigheter och skyldigheter i skolan
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-03

Sidansvarig:

Karin Sparrenholt

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision