Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Svenarums skola

Elever på Svenarums skola på skolgården.

Vision och värdegrund

På Svenarums skola arbetar vi varje dag för att vår skola ska vi främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter.

Vår skola ska vara en skola fri från kränkningar och trakasserier, dit alla barn kan komma och
känna trygghet och trivsel. Vi ska ha ett trevligt språkbruk och respektera samt acceptera
varandras olikheter.

Våra tre ledord och värdegrundsord glädje, trygghet och respekt ska genomsyra vår verksamhet och hållas levande på ett märkbart sätt.

Verksamheten ska präglas av omsorg av individen, omtanke och generositet. Eleverna ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Verksamheten ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. (Lgr 11)

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Erik Friberg