Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Svenarums skola

Elever på Svenarums skola på skolgården.

Vår värdegrund

På Svenarums skola arbetar vi varje dag för att vår skola ska vi främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Verksamheten ska präglas av omsorg av individen, omtanke och generositet.

Eleverna kan påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och ska samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. (ur Skolverket om värdegrund)

Vi strävar efter en skola som är fri från kränkningar och trakasserier, där alla barn kan komma till skolan och känna trygghet, respekt och glädje. Vi ska ha ett trevligt språkbruk och respektera samt acceptera varandras olikheter. Vi arbetar för att skapa goda lärandemiljöer i alla möten.

En del i värdegrundsarbetet består av att fritidshemspersonalen ansvarar för och genomför rastverksamhet. Detta för att alla ska ha något meningsfullt att göra på rasten, skapa trygghet, gemenskap samt förebygga kränkande behandling.

Vi strävar efter att Eleverna kan påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och ska samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. (ur Skolverket om värdegrund)

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-09-06

Sidansvarig:

Caroline Olofsson