Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Svenarums skola

Elever på Svenarums skola på skolgården.

Vår värdegrund

På Svenarums skola arbetar vi varje dag för att vår skola ska vi främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Verksamheten ska präglas av omsorg av individen, omtanke och generositet.

Eleverna kan påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och ska samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. (ur Skolverket om värdegrund)

Vi strävar efter en skola som är fri från kränkningar och trakasserier, där alla barn kan komma till skolan och känna trygghet, respekt och glädje. Vi ska ha ett trevligt språkbruk och respektera samt acceptera varandras olikheter. Vi arbetar för att skapa goda lärandemiljöer i alla möten.

En del i värdegrundsarbetet består av att fritidshemspersonalen ansvarar för och genomför rastverksamhet. Detta för att alla ska ha något meningsfullt att göra på rasten, skapa trygghet, gemenskap samt förebygga kränkande behandling.

Vi strävar efter att Eleverna kan påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och ska samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga. (ur Skolverket om värdegrund)

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-09-06

Sidansvarig:

Caroline Olofsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision