Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
ipad

IT i skolan

Att vara en demokratisk medborgare i ett modernt samhälle präglat av stort informationsflöde och en snabb förändringstakt kräver förmåga att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via IT och medier.

Barn och elever ska få möjlighet att förverkliga sina personliga, sociala, yrkes- och utbildningsmässiga mål. I en digital värld är detta en rättighet som främjar den sociala integrationen människor emellan.

Barn - och utbildningsnämndens ambition är att med hjälp av moderna digital verktyg ge möjlighet att utveckla pedagogiken, lärandet och medie- och kommunikationskunnigheten. Vi vill garantera barn och elevers digitala kompetens. Som en del i detta arbetet har vi ett antal IKT-pedagoger som leder utvecklingen och stödjer lärarna med kunskap, verktyg och metoder.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-06-14

Sidansvarig:

Stina Nordström