Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barn lär sig matematik på surfplatta.

Lovskola

Lovskolan vänder sig till alla grundskoleelever i Vaggeryds kommun som går i årskurs 8-9 och som riskerar att inte komma in på gymnasieskolans yrkesprogram.

Det är enbart elever som fått inbjudan till lovskola hemskickad från barn- och utbildningsförvaltningen som ska anmälas. Är du osäker på om du ska skicka in en anmälan till lovskolan vänligen kontakta Marinette Hjelm, via kommunens växel på tel 0370-67 80 00.

Vad är lovskola?

Lovskola är timmar utöver den ordinarie undervisningen som erbjuds de elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Under lovskolan kommer undervisning med legitimerade lärare erbjudas inom ämnena svenska, matematik, engelska samt ett antal ämnen till som anpassas efter elevernas behov.

Den elev som har fått ett F i betyg i sitt slutbetyg från årskurs 9 måste under lovskolan på sommarlovet pröva i hela ämnet, det vill säga uppvisa att hen har uppnått alla kunskapskrav som finns i ämnet. I och med detta kan eleven uppnå alla betygssteg under lovskolan F till och med A. Det rör sig alltså inte om att komplettera med det man inte har uppnått för att nå ett godkänt betyg (E).

Varför ska mitt barn delta i lovskola?

För att bli behörig till gymnasiet krävs minst godkända betyg (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Behörig yrkesprogram

För att bli behörig till yrkesprogram krävs godkänt betyg i ytterligare 5 ämnen (sammanlagt 8 ämnen).

Behörig högskoleförberedande program

För att bli behörig till högskoleförberedande program krävs godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen (sammanlagt 12 ämnen). Eftersom du får det här brevet några veckor innan skolavslutningen är det möjligt att ditt barn har uppnått gymnasiebehörighet under de sista veckorna i grundskolan. Om så är fallet kan du bortse från denna inbjudan till lovskola. Är du osäker – kontakta ditt barns skola.

Behörig till gymnasieskolan

För den elev som inte är behörig till gymnasieskolan finns möjlighet att läsa något av de fem introduktionsprogrammen på gymnasiet, vilka alla ger möjlighet att så småningom bli behörig till ett gymnasieprogram.

Att bli formellt behörig till ett gymnasieprogram är mycket positivt eftersom det inte bara betyder att ditt barn får en ny fräsch start när hen börjar gymnasiet utan också att ditt barn så småningom har möjlighet att få en gymnasieexamen. Arbetsförmedlingens enskilt viktigaste råd för att skapa sig goda jobbmöjligheter är att skaffa sig en fullgjord gymnasieutbildning då man anser att gymnasieutbildning idag snarast är en förutsättning på arbetsmarknaden.

Vem erbjuds lovskola?

Alla elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan som riskerar att inte bli behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet erbjuds lovskola. Alltså elever som riskerar att inte bli minst godkänd (E) i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + minst 5 ämnen till. Vi på barn- och utbildningsförvaltningen vet att det finns många elever som saknar endast ett ämne för att bli behörig till gymnasieskolan – exempelvis i matematik. Det finns även elever som saknar andra eller fler ämnen än så. Att arbeta för att bli godkänd i det eller de ämnen som saknas för behörighet till gymnasiet är alltså väl investerad tid.

För att skapa de allra bästa förutsättningarna för att varje elev i vår kommun ska bli behörig till en gymnasieutbildning erbjuder Vaggeryds kommun lovskola under två veckor på sommarlovet. Tidigare har eleverna även erbjudits lovskola under påsklovet.

När och var kommer lovskola att erbjudas?

Sommarlovet 2019 kommer lovskolan vara på Hjortsjöskolan 7-9 vecka 25 (månd-torsd) och vecka 26 (måndag-fredag) 09.00-15.00.

Övriga frågor

Har mitt barn rätt till skolskjuts till och från lovskolan?

Svar: Ja, ditt barn har rätt till skolskjuts även under lovskolan förutsatt att hen har rätt till skolskjuts i vanliga fall när hen tar sig till skolan.

Kommer det att serveras skolmåltider under lovskolan?

Svar: Ja, det kommer att serveras lunch på Fenix under lovskolan.

Hur tar jag ställning till erbjudandet om lovskola?

Svar: Om ditt barn är under 18 år är det du som vårdnadshavare som avgör om erbjudandet om lovskola ska accepteras eller inte. Det gör du genom att antingen acceptera eller avböja inbjudan via länken ovan

OBS: Observera att du alltså måste anmäla oavsett om ditt barn ska delta i lovskolan eller inte. Om du väljer att acceptera erbjudandet innebär det att ditt barn är skyldigt att närvara vilket innebär att närvaron kommer att följas upp. Skolan är inte skyldig att kompensera för sådan tid som ditt barn eventuellt inte har varit närvarande i lovskolan.

Hjälp och support

Har du svårt att förstå den här informationen, ta kontakt med språkstödjaren på den skola ditt barn tillhör. Har du frågor om lovskola eller problem med att anmäla via webben – kontakta Marinette Hjelm på barn- och utbildningsförvaltningen på telefon: 0370-67 80 00

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm