Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barn på bibliotek

Skolbibliotek

Skolbibliotekets uppgift är att stödja elevernas lärande och det källkritiska tänkandet. Skolbiblioteket arbetar för att främja språkutveckling och läslust samt vara en del av skolans pedagogiska verksamhet.

Våra skolbibliotekarier samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande . De ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning. I skolbiblioteket ska det finnas tillgång till fack- och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.

Eleverna på våra skolor har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Skolbiblioteket ska användas som en del av elevernas utbildning för att bidra till måluppfyllelse.

Legimus, ett digitalt bibliotek

Legimus är ett digitalt bibliotek där du kan söka efter och låna framförallt skönlitterära böcker. Bakom Legimus står Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Elever som har något slags läshinder är berättigade att få denna hjälp.

För att elever ska få del av Legimus behöver de fylla i en särskild blankett som ska skrivas under av vårdnadshavare. Därefter får eleven en egen inloggning till Legimus av antingen kommunbiblioteket eller skolbibliotekarien och kan på egen hand låna böcker.

Legimus når du antingen via webbsidan (se längre ner under relaterat) eller via appen Legimus som finns att ladda hem till din surfplatta eller smarta telefon.

Kontakta skolbibliotekarierna

E-post: förnamn.efternamn@vaggeryd.se

Skolbibliotekarie
Magdalena Ramsing
Tel: 0370-67 83 57

Magdalena Ramsing har ansvar för:

 • Fågelforsskolan F-6
 • Fågelforskolan 7-9
 • Götafors skola
 • Åkers skola
 • Klevshults skola
 • Sörgårdsskolan
 • Östra skolan
 • Bondstorps skola

Skolbibliotekarie
Susanne Westroth
Tel: 0370-67 83 56

Susanne Westroth har ansvar för:

 • Hjortsjöskolan 2-6
 • Hjortsjöskolan 7-9
 • Hoks skola
 • Svenarums skola
 • Byarums skola
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Stina Nordström