Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Språkval till årskurs 6

I årskurs 5 har alla elever möjlighet att välja ett så kallat modernt språk som man sedan börjar att läsa i årskurs 6 och förväntas att läsa även på högstadiet.

Att kunna många språk är bra ur flera olika perspektiv – det är roligt och berikande att kommunicera på andra språk. Det kan också ge viktiga extra meritpoäng inför gymnasievalet och på längre sikt även när du vill söka till högskola och universitet. För att kunna göra ett genomtänkt val rekommenderar vi att du tar del av informationen nedan.

Du gör ditt faktiska val via länken här nedanför och du kan även läsa om vilken princip vi utgår ifrån när vi formerar grupperna efter att valen väl är gjorda.

Formering av grupper – språkval i årskurs 5

Elever i årskurs 5 gör under vårterminen ett språkval inför årskurs 6 då de erbjuds att läsa moderna språk. Som språkval ska minst två av språken franska, spanska och tyska erbjudas (10 Kap. 4 § Skollagen och 9 Kap. 5 § Skolförordningen).

Valet görs via en digital blankett för ändamålet. Eleverna ska göra ett förstahandsval och ett andrahandsval av språk som de önskar läsa.

En språkgrupp kan som mest innehålla 26 elever. Därefter anses gruppen vara full.

För att ett språk som erbjuds också ska anordnas krävs att minst 5 elever väljer det (9 Kap. 7 § Skolförordningen)

Efter att eleverna gjort sina val formeras språkgrupper enligt följande princip:

  1. Utgångspunkten är att så många elever som möjligt ska få sitt förstahandsval.
  2. Vid översök i något språk – det vill säga fler elever vill läsa språket än vad det finns platser i gruppen/grupperna – så undersöks hur stora grupperna är i övriga språk. Med utgångspunkt i dessa gruppers storlek kan elevers andrahandsval aktualiseras.

Principen är då att språkgrupperna formeras med utgångspunkt i att storleken på grupperna skall gynna elevernas lärande. Det är rektor som gör denna bedömning (2 Kap. 10 § Skollagen)

Elever som gjort sitt språkval i tid kan förvänta sig att få information om vilket språk de erbjuds i årskurs 6 innan de avslutar årskurs 5.

Om det gå grund av avhopp under pågående läsår i ett översökt språk blir platser lediga så lottas dessa platser ut. I lottningen ingår alla de elever som haft språket som förstahandsval men blivit placerad i en språkgrupp med utgångspunkt i sitt andrahandsval.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm