Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Penslar

Att gå i Kulturskolan

Här finns information om hur det praktiskt fungerar att gå i kulturskolan.

Undervisning  

Kulturskolans undervisning ligger främst på eftermiddags- och kvällstid. Lektionstiden varierar beroende på om det är en grupp- eller individuell undervisning. Den individuella instrumental- och sångundervisningen är dock alltid minst 20 min/vecka. Vi garanterar också minst 24 lärarledda undervisningstillfällen under läsåret, inklusive gruppövningar samt medverkan vid konserter, föreställningar och uppspelningar.

För Musiklinjens elever gäller det först och främst att spela och sjunga ihop med andra. Den individuella undervisningen är ett stöd till eleven för att kunna delta i orkestrar, grupper och ensembler redan från starten i Kulturskolan.

Kulturskolans undervisning följer i stort grundskolans terminstider och där kursernas innehåll och undervisning sträcker sig över ett läsår. Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former på grund av lärares fortbildning eller gemensamma projekt.

Vi har inte heller tillgång till någon vikarielista, i de fall då någon lärare är sjuk eller frånvarande av annan orsak. Vi försöker lösa sådana uppkomna situationer genom att erbjuda eleverna kompensationslektioner vid annan tid, så att vi uppnår garanterad lektionstid.

Lokaler

Centrum för undervisningen i Kulturskolan är Kulturskolans lokaler, gamla UC, bredvid Hjortsjöskolan i Vaggeryd. Vi har särskilda lokaler i Fågelforsskolan och Skillingehus i Skillingaryd, där vi har musikundervisning.

Musikundervisningen är också förlagd till samtliga skolor i kommunen där antalet deltagare på de olika instrumenten/sång är tillräckligt många för att kunna skicka en lärare dit. Slagverksundervisningen är förlagd till Paviljongen bredvid Hjortsjöskolan i Vaggeryd.

Danslinjen bedriver sin verksamhet i UC's (UngdomsCaféet) lokaler tisdagar och onsdagar. UC's lokal ligger i gamla postens lokaler mitt emot restaurang SPIS i Vaggeryd. På torsdagar är dansen i Folkets hus.

Kören och Drama och teaterlinjen bedrivs i Teatersalongen i Skillingehus, Skillingaryd.

Lärare

Våra lärare har hög kompetens och är ofta högskoleutbildade. Flera av lärarna arbetar även parallellt på kulturskolor i andra kommuner, som musiker, konstnärer eller med teaterproduktioner. Detta gör att de inte alltid finns tillhands på Kulturskolan i Vaggeryds kommun. Ta därför reda på när det är mest lämpligt att kontakta respektive lärare.

Vid alla eventuella frågor om undervisningen, tider, fakturor och liknande ska alltid ditt barns lärare kontaktas i första hand.

Om du vill gå flera kurser

Eftersom vi har många elever som står i kö för en undervisningsplats i Kulturskolan, framför allt på Musiklinjen, kan det vara svårt att få gå flera kurser på instrument samtidigt. Likaså är det inte självklart att man kan byta från ett ämne till ett annat. Det kan finnas elever som stått i kö för just det ämnet i flera år. Vi försöker dock alltid hjälpa till, så hör gärna av dig om du har frågor kring detta.

Vi ser dock positivt på om eleverna väljer att kombinera instrumentalundervisningen med till exempel dans eller konst & bild.

Anmälningsavgift

För att delta i kurser i Kulturskolan betalar man en anmälningsavgift. Denna avgift är inte relaterad till kostnaderna för undervisningstillfällena. Anmälningsavgiften berättigar till en plats i Kulturskolan. Den verkliga kostnaden för verksamheten är betydligt högre per elevplats (ca 9000 kronor/läsår) och subventioneras av kommunen. Därför gör vi inga ytterligare subventioneringar av anmälningsavgiften vid antagningar till en undervisningsplats senare under terminen.

Anmälningsavgiften faktureras terminsvis efter andra lektionstillfället under terminen. Avgiften debiteras terminsvis efter andra lektionen och återbetalas ej om eleven slutar.

  • Kostnaden för ämnesrelaterat material och noter tillkommer
  • Gitarrsträngar, fiolsträngar, rörblad, och annat förslitningsmaterial bekostas och ombesörjes av eleven själv.
  • För vuxenundervisningen tillämpas särskilda deltagaravgifter och överenskommelser vad gäller lektionstider, m.m.

Uppsägning av plats, avanmälan

Du är inskriven som deltagare i Kulturskolans verksamhet tills du aktivt säger upp din plats. Det gör du genom att gå in på kulturskolans hemsida www.vaggeryd.se/kulturskolanlänk till annan webbplats, länken Självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Det räcker inte att bara säga till läraren!

Avanmälan ska ske senast innan sista lektionsdag på terminen eller läsåret!

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter på lektionerna, spelläxorna eller något annat som har med kulturskolans verksamhet att göra ska du inte dra dig för att prata med din/ditt barns lärare. Om du har frågor så kontakta din lärare i första hand. Du är också alltid välkommen att kontakta kulturskolchefen, telefon 0393-67 80 64 eller e-post: kulturskolan@vaggeryd.se.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-09-14

Sidansvarig:

Jonathan Granefelt