Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2021-10-12 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Penna och block.

Retroaktiv avgiftskontroll

Vaggeryds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Vi kommer därför årligen att göra en avgiftskontroll. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Avgiftskontrollen genomförs med två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2021 kontrollerar Vaggeryds kommun de avgifter för förskola och fritidshem som betalades 2019. Under 2022 kontrollerar vi 2020 och så vidare. Vi kommer att genomföra avgiftskontrollen varje år.

Vad utgår vi ifrån?

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket avgift vårdnadshavare betalat under det aktuella året. Detta jämförs med vad man borde ha betalat om man anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om man i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola/fritidshem 2019?

Visar det sig att de inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften för 2019.

Har du betalat för lite får du en faktura som ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso. Om du inte kan betala hela fakturan på en gång finns det möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan.

Har du betalat för mycket barnomsorgsavgift 2019 informeras du brevledes om utbetalningsförfarandet.

Skicka e-post till avgiftkontrollens handläggare

Vill du skicka e-post till avgiftkontrollens handläggare kan du fylla i e-postformuläret nedan. Fyll i dina uppgifter och ditt ärende. Våra handläggare återkommer till dig så fort ärendet är handlagt.Jag önskar få detaljerat faktaunderlag
Jag önskar få detaljerat faktaunderlag

Jag önskar blir kontaktad via:
Jag önskar blir kontaktad via:


Vanliga frågor och svar om retroaktiv avgiftskontroll

Varför görs retroaktiv avgiftskontroll​?

Genom avgiftskontrollen görs en uppföljning av att alla hushåll betalat rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka de avgifter som blivit för höga som det är att kräva in det som fattas.

Hur går avgiftskontrollen till?

Taxeringsuppgifter från Skatteverket hämtas. Efter det delas hushållets årsinkomster med 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 600 kronor på årsbasis kommer avgiften inte att faktureras eller återbetalas.

Vilka politiska beslut har fattats om avgiftskontrollen?

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 30 oktober 2019, §77, att införa retroaktiv avgiftskontroll.

Varför kontrollerar ni två år tillbaka i tiden?

Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Det är varje hushålls ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden till kommunen. Du ändrar uppgifterna direkt via e-tjänsten för förskola och fritidshem via länken nedan.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Ja, om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift under 2019 kommer kommunen att betala tillbaka mellanskillnaden, om den överstiger 600 kronor.

Om du uppgett inkomst till kommunen men jämförelsen med Skatteverkets register visar att du har haft mycket låg eller ingen inkomst utgår kommunen från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Jag ska få tillbaka pengar. Kan ni dra av det på nästa barnomsorgsfaktura?

Nej, avgiftskontrollen kan inte kopplas ihop med den vanliga barnomsorgsavgiften.

När får jag min faktura?

Fakturering kommer att göras i olika omgångar under hösten. Kontrollen har gjorts utifrån räkningsmottagarens födelsemånad (inte barnets). De första som får fakturor är de som är födda i januari.

När ska fakturan betalas?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kontaktar oss via e-post-formuläret ovan eller via telefon 0370-67 80 00 så skickar vi ett mer detaljerat underlag till dig.

Jag tror inte fakturan stämmer. Hur motsätter jag mig den?

Om du anser att underlaget inte stämmer kan du motsätta dig fakturan skriftligen. Det är viktigt att du är tydlig med vad du anser är fel. När ärendet har utretts skickas ett svar till dig.

Du skickar synpunkterna via e-post till avgiftskontroll@vaggeryd.se eller till:

Vaggeryds kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 43
568 21 Skillingaryd

Jag kan inte betala hela fakturan på en gång. Hur gör jag?

Om du inte kan betala hela fakturan innan den förfaller kan du ta kontakt med ekonomiavdelningen via e-post ekonomi@vaggeryd.se eller telefon 0370-67 80 00.

Om fakturan inte betalats under anståndstiden får du en påminnelse innan ärendet skickas vidare till inkasso.

Stängs mitt barn av från barnomsorgen om jag inte betalar i tid?

Nej, inga barn kommer att stängas av från barnomsorgen på grund av obetalda fakturor från avgiftskontrollen. Efter en påminnelse kommer fakturan däremot gå till inkasso.

Vad har jag gjort för fel när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att man inte ändrat sin inkomstuppgift när det blev en förändring. En annan vanlig orsak är att det finns flera delar i inkomsten som är skattepliktiga, men som inte anmälts. Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler som finns. En sammanboendes inkomst ska till exempel anmälas som inkomstgrundande för avgiften, även om den personen inte är vårdnadshavare för barnet.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla skattepliktiga inkomster, till exempel inkomst av tjänst, OB‑tillägg, övertid, föräldrapenning, sjukpenning.

Vad räknas inte som inkomst?

Inkomster som inte är skattepliktiga, till exempel studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, etableringsstöd.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Det är alltid vårdnadshavare som har ansvar för att fakturan betalas.

Hur kommer jag enklast i kontakt med er?

Du kan ställa frågor till oss via e-postformuläret ovan eller telefon 0370-67 80 00. Många gånger går det snabbare för oss att besvara e-post än telefonsamtal. Vi rekommenderar därför att du i första hand e-postar oss dina frågor.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Affischer med information har varit uppsatta på förskolor och fritidshem. Information har även funnits på kommunens webbplats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm