Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Ryggsäck på golvet, en person står bredvid, bara benen syns.

Välkommen till en ny termin - information om nuläget och covid-19

Vi vill välkomna alla barn och elever till en ny termin i förskola och skola i Vaggeryds kommun!

Informationen nedan rör all verksamhet inom förskola och skola i kommunen. Eventuella beslut och information som rör den enskilda förskolan/skolan får du som vårdnadshavare från rektor.

Vårt nuläge

Förskolan och fritidshemmet som har haft verksamhet igång under jullovet har kunnat genomföra denna enligt plan.

Smittspridningen i vår region och kommun är just nu hög och vi behöver under en period återgå till en större försiktighet igen. I Vaggeryds kommun kommer vi fortsatt att prioritera elevernas rätt till undervisning, samtidigt som vi arbetar förebyggande för att undvika att smitta sprids i våra verksamheter.

Enligt myndigheterna ska fortfarande principen om närundervisning gälla. Det är alltså undervisning på plats i skolan som gäller när vårterminen startar. Det som är absolut viktigast i nuläget är att vi alla fortsätter att hålla avstånd när det är möjligt, är noga med handhygien samt att alla stannar hemma och testar sig vid symptom.

Fortsatt systematiskt arbete

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi under hela pandemin följt utvecklingen på våra förskolor och skolor noga. Vid starten av vårterminen kommer vi återuppta en daglig uppföljning av både personalens och elevernas frånvaro då det är till stöd för fortsatta beslut för både Barn- och utbildningsförvaltningen.

Vårdnadshavare kommer även fortsatt informeras om det förekommer fall av smitta på en förskola/skola.

Vi kommer, liksom tidigare, att ha kontinuerlig kontakt med Smittskyddet i regionen via medicinskt ledningsansvariga sjuksköterska i samråd med kommunens elevhälsochef.

Symptom och karantän

Vi vill påminna om vikten av att barn och elever stannar hemma även då de har lindriga symptom på sjukdom. Om någon i familjen/hushållet är smittad med Covid -19 gäller fortsatt att barn i förskola och skola ska stanna hemma i sju dagar från det att den smittade testade sig. Vi uppmanar alla att hålla sig uppdaterade på myndigheternas webbsidor, t ex vad som gäller kring testning, utlandsvistelse mm.

Vi rekommenderar den här sidan med aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Nya beslut

Den 10 janurari 2022 tog barn- och utbildningsförvaltningens ledningsteam nya beslut avseende åtgärder för att minska smittspridning i våra verksamheter. Dessa beslut gäller vid vårterminens start och fram till dess att något annat meddelas.

De beslut som gäller nu är:

  • Idrottsundervisning kommer att organiseras så att elever från olika skolor inte vistas i samma rum vid ombyte och dusch.
  • Så mycket undervisning som möjligt ska förläggas utomhus.
  • Skolluncher: Fortsatt anpassning för att minska på trängsel där det är möjligt.
  • Föräldrakontakter: Vi fortsätter att minimera vårdnadshavares närvaro i våra verksamheter. Hämtning och lämning bör ske i tamburen eller utomhus om möjligt. Om det är särskilda regler på ditt barns förskola/fritidshem kring hämtning/lämning så får du information om det av förskolan/fritidshemmet.
    När föräldramöten, utvecklingssamtal, öppna hus eller elevföreställningar ska genomföras bör de ske digitalt eller utomhus. Endast möten som bedöms vara absolut nödvändiga kommer att genomföras fysiskt.
  • Vi tar in så få externa personer som möjligt på förskolor och skolor, och åker inte heller på studiebesök.

Var rädda om er och varandra!

/Barn- och utbildningsförvaltningen

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell