Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Barn leker med trätallrik

Guldgruvans nätverk

Guldgruvan är ett nätverk som består av 38 förskoleavdelningar i Vaggeryds kommun och som arbetar i nära samarbete med ReMida.

Att vara en Guldgruva avdelning innebär att man plockar bort "färdigt" material och leksaker på avdelningen till förmån för "ofärdigt" material som t.ex. rest- och spillmaterial. Varje avdelning bestämmer själva hur mycket de vill plocka bort och vad de vill ha kvar, något som bland annat kan bero på den aktuella barngruppen. Det viktiga är medvetenheten kring materialvalet och reflektionen över hur materialet används.

Guldgruvans avdelningar arbetar mycket med gemensamma projekt där barn samarbetar och gör saker som får finnas kvar och användas på förskolan. Många saker byggs och konstrueras på ett sätt så att det går att plocka isär och använda igen.

Nätverket Guldgruvan arbetar i nära samarbete med ReMida. Inom nätverket hjälps vi åt att inspirera varandra , lyfta fram och synliggöra fördelarna med rest- och spillmaterial, samt tänka tillsammans kring svårigheter och hitta nya utmaningar.

Våren 2020 arbetar nu Guldgruvans avdelningar med Hållbar framtid och temat "ReMida i vårt VAR-DAGS-RUM". Ett tema som kommer att handla mycket om att iscensätta pedagogiska miljöer för undervisning. I vår med särskilt fokus på utomhusmiljöer.

Till nätverket bjuds även externa resurser och konstnärer in för att inspirera.

Landart
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-06

Sidansvarig:

Kerstin Nordenstam

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision