Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barn väntar på skolbuss

Skolskjuts och elevresor

Här finner du information om skolskjuts för grundskoleelever samt information om elevresor för gymnasieelever.

Vad är skillnaden mellan skolskjuts och elevresor?

Skolskjuts (grundskolan, särskolan)

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskoleelever till och från en plats i anslutning till elevens hem med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Skolskjuts i Vaggeryds kommun beviljas för elever i förskoleklass, grundskolan och särskolan under skolans höst- och vårtermin och i anslutning till schemalagd skoltid. Elever inom centralorten beviljas vanligtvis inte skolskjuts.

Elevresor (gymnasiet)

Varje kommun är enligt Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, skyldig att ordna med elevresor för de gymnasielever som uppfyller de kriterier som framgår i lagen.

Mer om dessa kriterier och vad som gäller utifrån kommunens riktlinjer för elevresor går det att läsa mer om under fliken elevresor för gymnasiet, samt i våra riktlinjer. Riktlinjerna finner du längst ner på denna sidan under dokument och länkar.

Om du har frågor kring skolskjuts eller elevresor, vänligen maila skolskjuts@vaggeryd.se

Aktuellt - vad händer just nu?

Just nu är läsåret 22/23 i full gång och skolbussarna har börjat rulla i kommunen.

Nedan följer information över vad som är aktuellt inom varje skolform.

Grundskolan: Under vecka 33 skickades det ut elevkort med busstider till alla skolskjutsberättigade elever inför läsåret 22/23. Om ni inte har fått något elevkort v. 33 med posten eller om ni har några frågor om elevkortet, är ni välkomna att höra av er till: skolskjuts@vaggeryd.se

Gymnasiet: Under vecka 33 skickades det ut elevkort inför läsåret 22/23 med busstider till de elever som är beviljade elevresor med upphandlad skolskjutsentreprenör.
För de elever som beviljats JLT-skolkort delades det ut skolkort på Fenix kultur- och kunskapscentrum vid terminsstart, både för elever folkbokförda i kommunen och för elever från andra kommuner.
För gymnasieelever folkbokförda i Vaggeryds kommun som har valt ett gymnasium i en närliggande kommun och som planerar att dagspendla mellan folkbokföringsadressen och skolan delas skolkortet ut av aktuell skola.

Växelvis boende: Det är enbart möjligt att ansöka om växelvis boende för elever i grundskolan. Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs alltid för ett läsår i taget. Om ditt barn kommer att ha behov av växelvis skolskjuts under läsåret 22/23 ska du skicka in en ansökan, dessa finns att hitta i våra e-tjänster. Inkomna ansökningar behandlas löpande, och för att säkert få svar innan nästa läsårsstart behöver ansökningen inkomma senast den 30:e maj varje läsår.

Mer information om skolskjuts vid växelvis boende hittar du under fliken Skolskjuts för grundskola samt i kommunens skolskjutsriktlinjer.

Vem ansvarar för vad inom skolskjutsen?

Skola, entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till eller från hållplatsen under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till och från hållplatsen själv.

Huvudman ansvarar för:

 • Att upphandla en säker skolskjuts där tydliga krav på entreprenören finns med fokus på säkerhet och kvalitet för eleverna.
 • Att rätt och lättillgänglig information finns för elever som åker skolskjuts om vilka tider och rutter som finns och att säkerhetsföreskrifter och rutiner fungerar.

Skolan ansvarar för:

 • När eleven anländer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller innan hemfärd efter skolans slut.

Vårdnadshavare ansvarar för:

 • Eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på hållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
 • Att eleven kommer i tid till skolskjutsen. Missar eleven skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan.
 • Att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro. (Gäller ej om man har skolkort för kollektivtrafik)

Eleven ansvarar för:

 • Att följa föreskrivna regler, som t.ex. bältesanvändning, ordningsregler m.m.

Transportören ansvarar för:

 • Under transporten är det entreprenören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
 • Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.
 • Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än fastställda skolskjutshållplatser.
 • Transportör ska se till att fordon och chaufförer följer det upphandlade avtalet.
 • Transportör ska tillsammans med skolans rektor genomföra utbildning med skolskjutselever där chaufför går igenom bussen och säkerheten ombord.

Var anmäler jag om mitt barn blir sjuk eller inte ska åka med skolskjutsen?

Om ditt barn hoppar på ensam vid en hållplats där bussen kör en extra sträcka för att hämta upp ditt barn, så är det bra om du anmäler i god tid när ditt barn är frånvarande. Om ditt barn åker med en busstur som inte förändras vid ditt barns frånvaro, behöver du inte anmäla frånvaron.

När du frånvaroanmäler ditt barn är det till bussbolaget detta ska meddelas:

Karlsson Buss
Växel: 0393-160 00
Vid akuta ärenden: 073-343 04 00

Kontaktuppgifter

Vid frågor om ansökningar om skolskjuts, ändring av hållplats eller skolskjuts vid särskilda skäl mejla e-post: skolskjuts@vaggeryd.se eller ring: 0370-67 89 21

Vid frågor om busstider kontakta respektive administratör:

Dokument och länkar

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm