Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Bildtext

Elevresor för gymnasiet

Varje kommun är enligt Lag 1991:1110 skyldig att svara för vissa elevresor. Vad som gäller i Vaggeryds kommun utifrån lagen och kommunens riktlinjer framgår nedan.

Aktuell information gällande elevresor inför läsåret 24/25

Information till dig som:

 1. Åker buss/tåg till Fenix Kultur- och kunskapscentrum.
 2. Är folkbokförd i Vaggeryds kommun och som väljer att dagspendla till ett gymnasium i en närliggande kommun.
 3. Bor utanför Vaggeryds kommun och som väljer/går på Fenix Kultur- och kunskapscentrum.

Elever som åker med Vaggeryd kommuns upphandlade skolskjuts.

 • Ni elever i årskurs 1-3 som åker elevresor till skolan med upphandlad skolskjuts (skolbussar via Vaggeryds kommun) kommer få hem ett elevkort med information om busstider, via posten.
 • Elevkortet med information om busstider, skickas hem till dig under v. 32-33.

Elever som åker till Fenix med JLT-skolkort.

 • Samtliga gymnasielever åker gratis till skolan den första skoldagen, med Jönköpings Länstrafik.
 • Eleverna ska kunna uppvisa legitimation samt intyg att ni är antagna vid skolan. Ta gärna en skärmdump av er antagning från gymnasieantagningens hemsida, som ni sedan sparar i er mobiltelefon.
 • På hemresan ska alla elever ha en giltig biljett.
 • Elever år 1 som är berättigade till ett JLT-skolkort, kan hämta ut ert skolkort på Fenix, från och med första skoldagen. Personal från Skolskjutsteamet, Vaggeryds kommun, kommer att finnas på plats för att dela ut skolkorten.
 • Elever år 2-3 som är berättigade till ett JLT-skolkort, återanvänder det kort ni fått sedan tidigare. Biljetten kommer att vara laddad på ert JLT-skolkort första skoldagen.
 • För elever år 2-3 som inte längre har kvar ert JLT-skolkort, kommer det finnas personal på plats från Skolskjutsteamet, under första skolveckan. Personalen kan hjälpa dig med ett nytt JLT-skolkort.

För dagspendlande gymnasielever folkbokförda i Vaggeryds kommun, som har valt ett gymnasium i en närliggande kommun.

 • För gymnasieelever folkbokförda i Vaggeryds kommun, som har valt ett gymnasium i en närliggande kommun och som planerar att dagspendla mellan folkbokföringsadressen och skolan, delas skolkortet ut av aktuell skola.

För dagspendlande gymnasielever folkbokförda utanför Vaggeryds kommun, som har valt Fenix.

 • För gymnasielever folkbokförda utanför Vaggeryds kommun, som har valt/väljer Fenix kutur- och kunskapscentrum, vänligen läs ovan vad som gäller för respektive årskurs under "Elever som åker till Fenix med JLT-skolkort".

För er som har frågor gällande elevresor till gymnasiet.

 • Personal från Skolskjutsteamet kommer att finnas på Fenix under den första skolveckan, vid terminsstart hösten 2024.

Vad gäller enligt Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor?

Hemkommunen är skyldig att svara för kostnaderna för dagliga resor mellan bostaden och skolan för en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) och skollagen kap. 6 § skollagen (2010:800)

Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.

Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande.

Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250).

Vilka regler gäller för elevresor inom Vaggeryds kommun?

Gymnasieelever ska ha minst 6 km till skolan för att vara berättigade till elevresor.

Avståndsmätningen sker enligt följande prioritetsordning: gångväg, cykelväg, bilväg.

Avståndsmätningen genomförs på de vägar som är kortast möjliga, som är naturliga och rimliga att använda och som med få undantag är framkomliga hela året om.

Avståndet mellan hemmet och hållplatsen får vara max 6 km.

Vad gäller för folkbokförda elever som väljer en gymnasieskola i en närliggande kommun?

De folkbokförda elever som väljer att dagspendla till en gymnasieskola i en närliggande kommun och som uppfyller kriterierna i lagen om elevresor, blir beviljade ett JLT-skolkort. Eleven reser då med kollektrivtrafiken till aktuell skola. Det är aktuell skola som delar ut busskorten till eleven. Därefter fakturerar skolan Vaggeryds kommun som betalar kostnaden för skolkortet.

Vilken ersättningsregler gäller för elevresor i Vaggeryds kommun?

Vid bedömning av hur elevresor ska ersättas för varje enskild elev gäller följande rangordning:

Elever som går på Fenix kultur- och kunskapscentrum och är folkbokförda inom Skillingaryds tätort:
1. Skolkort för skolresa med kollektivtrafiken.
2. Ekonomisk ersättning vid särskilda omständigheter.

Elever på Fenix kultur- och kunskapscentrum och är folkbokförda utanför Skillingaryds och Vaggeryds tätort:
1. Skolresa med ordinarie turer av upphandlad entreprenör.
2. Skolkort för skolresa med kollektivtrafiken.
3. Ekonomisk ersättning vid särskilda omständigheter.

Elever som är folkbokförda i Vaggeryds kommun och går på ett gymnasium i en annan kommun:
1. Skolkort för skolresa med kollektivtrafiken.
2. Ekonomisk ersättning vid särskilda omständigheter.

Anslutningsbidrag - för elever med skolkort

För de elever som är beviljade elevresor i form av skolkort, men som har längre än 6 km mellan hemmet och en av kollektivtrafikens hållplatser finns följande alternativ:

 1. Möjlighet att åka med befintlig upphandlad skolskjuts för anknytning till kollektivtrafikens hållplats.
 2. Möjlighet till ett anslutningsbidrag för kontant ersättning mellan hemmet och kollektivtrafikens hållplats, när det inte finns turer med befintlig upphandlad skolskjuts som matchar resan mellan hemmet och kollektivtrafikens hållplats.

Ansökan om anslutningsbidrag görs till skolskjutsteamets e-post.

Anslutningsbidrag - tabell för läsåret 23/24

Avstånd km

Bidrag kr / mån

6-13 km

420 kr

13-19 km

480 kr

19-27 km

540 kr

27-36 km

590 kr

36-46 km

650 kr

46 - km

700 kr


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Larsson