Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Barn i mössa

Starta enskild verksamhet inom skola och förskola

Du som vill starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Vaggeryds kommun ska skicka in en skriftlig ansökan med vissa uppgifter som sedan behandlas av barn- och utbildningsförvaltningen.

Barnomsorgspeng

Från och med 1 juli 2009 infördes i skollagen en kommunal bidragsskyldighet (barnomsorgspeng) till fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Med pedagogisk omsorg avses familjedaghem, trefamiljssystem, med mera.

Bidragsskyldigheten innebär att all verksamhet i fristående regi, som godkänts av kommunen är berättigad till kommunalt bidrag som inte oskäligt avviker från det bidrag som den egna kommunala verksamheten erhåller. 

Fristående förskola/fritidshem

Ett godkännande av fristående förskola/fritidshem skall sökas hos barn- och utbildningsnämnden varvid skollagen, Lpfö-98, läroplan för grundskolan och skolverkets allmänna råd skall vara vägledande i bedömningen av verksamheten. Vidare skall huvudmannen inhämta tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden och räddningstjänsten innan ansökan om godkännande lämnas.

Pedagogisk omsorg

Ett godkännande av annan pedagogisk omsorg skall sökas hos barn- och utbildningsnämnden varvid skollagen och skolverkets allmänna råd skall vara vägledande i bedömningen av verksamheten. Vidare skall huvudmannen inhämta tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden och räddningstjänsten innan ansökan om godkännande lämnas.

Fristående skola

Skolinspektionen har information om att starta fristående skola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-02-06

Sidansvarig:

Marinette Hjelm

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision