Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Försäkringar, olycksfallsförsäkring

Kommunen ha tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar inom Vaggeryds kommun. Kommunen har också egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för barn och elever till och med 19 år som är folkbokförda i Vaggeryds kommun samt övriga elever i kommunens skolor.

Försäkringen gäller också vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid, vistelsetid eller skoltid för elever i kommunal vuxenutbildning och i SFI (svenska för invandrare) samt för flyktingar med uppehållstillstånd som erhåller praktisk arbetslivsorientering. Barn och ungdomar från andra kommuner samt arbetslösa ungdomar 18-25 år kan också vara försäkrade.

En olycksfallsskada definieras som en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller för:

  • läkekostnader
  • tandskador
  • resekostnader
  • skadade kläder och glasögon
  • medicinsk rehabilitering
  • invaliditet
  • dödsfall.

Även om kommunen tecknat olycksfallsförsäkring för ungdomarna måste varje målsman ta ställning till om man ytterligare vill komplettera försäkringsskyddet för sina barn på egen hand.

Anmäl skada

Försäkringsgivare är Protector och den som drabbats sköter själv kontakten med försäkringsbolaget.

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: http://www.protectorforsakring.se/länk till annan webbplats

tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

E-mail:  skador@protectorforsakring.se
Tel:         08 - 410 637 00

Åtgärder vid skada

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
- Spara alla kvitton
- Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Vaggeryds kommun, försäkringsbesked olycksfallsförsäkring 2019PDF

Vaggeryds kommun, försäkringsblankett för olycksfallsförsäkringPDF

Ansvarsförsäkring

Försäkringsgivare är Protector från och med 2018. Om ni har ett skadeståndsanspråk mot Vaggeryds kommun så kan ni kontakta kommunen via kontaktuppgifterna under kontaktfliken.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-02-04

Sidansvarig:

Torbjörn Lindberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision