Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Hand håller i handlingar

Möten, kallelser och protokoll

Protokollen justeras efter varje sammanträde som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har. Därefter publiceras protokollen som du hittar här nedan. Här hittar du också kallelser och sammanträdesplan.

Kallelser och handlingar

Politikerna i nämnden får en kallelse med handlingar cirka en vecka före varje sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i tidningarna Finnveden NU, JönköpingsPosten, Värnamo Nyheter, på Skillingaryd.nu samt på startsidan på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktiges handlingar samt övriga nämnders och styrelsers föredragslistor publiceras på vår webbplats.

Kommunfullmäktige öppet för allmänheten

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten. Inga andra nämnders eller styrelsers sammanträden är offentliga.

Protokoll från sammanträden

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats kan du ta del av det på kommunens webbplats. Protokollet publiceras som PDF-fil. Du kan också besöka receptionen i kommunhuset, Skillingehus i Skillingaryd för att få kopia av protokollen.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till sekretesslagen och personuppgiftslagen. Därför tar vi ibland bort privatpersoners namn i kallelser och protokoll.

Sammanträdesplan första halvåret 2017

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

30

-

27

24

29

26

Kommunstyrelsen

11

-

1

6

10

7

Arbetsutskottet

25

15

15

19

18

14

Tekniska utskottet

31

-

7

4

9

13

Miljö- och byggnämnden

31

28

28

25

30

27

Beredning

10

7

7

4

2

7

Barn- och utbildningsnämnden

25

22

29

26

31

28

Arbetsutskottet

10

7

7

11

9

13

Socialnämnden

26

23

30

27

18

21

Arbetsutskottet

12

2

2

6

4

1

Kultur- och fritidsnämnden

-

1

8

12

17

28

Elverks/Energibolagsstyrelsen

-

14

28

-

16

13

 

 

Sammanträdesplan andra halvåret 2017

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

28

25

30

27

11'

Kommunstyrelsen

-

16

6

4

8

-

Arbetsutskottet

-

23

20

18

-

6

Tekniska utskottet

-

29

26

24

28

-

Miljö- och byggnämnden

-

29

26

31

28

19

Beredning

-

8

5

3

7

5

Barn- och utbildningsnämnden

-

30

27

25

22

20

Arbetsutskottet

-

15

12

10

7

5

Socialnämnden

-

31

21

26

30

19

Arbetsutskottet

6

10

7

5

2

7

Kultur- och fritidsnämnden

-

30

-

4

8

13

Elverks/Energibolagsstyrelsen

-

-

25-26

31

-

5

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-01-20

Sidansvarig:

Rose-Marie Moberg

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision