Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Hand håller i handlingar

Möten, kallelser och protokoll

Protokollen justeras efter varje sammanträde som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har. Därefter publiceras protokollen på vaggeryd.se. Här hittar du också kallelser inför varje sammanträde och sammanträdesplan för hela året.

Kungörelse, kallelser och handlingar

Politikerna i nämnden får en kallelse med handlingar ungefär en vecka före varje sammanträde. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i tidningarna Finnveden NU, JönköpingsPosten, Värnamo Nyheter, på Skillingaryd.nu samt på startsidan på vaggeryd.se.

Kommunfullmäktiges handlingar samt övriga nämnders och styrelsers föredragslistor publiceras på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten och sänds direkt via webb-TV

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppet för allmänheten. Inga andra nämnders eller styrelsers sammanträden är offentliga.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds från och med april 2017 direkt på webben, sändningen startar någon minut innan sammanträdet börjar. Du kan även se på hela sammanträdet i efterhand i en video som har kapitelindelning för varje ärende. Videoinspelningen från sammanträdet publiceras på webb-TV-kanalen för kommunfullmäktigelänk till annan webbplats under förmiddagen dagen efter sammanträdet.

Protokoll från sammanträden

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats kan du ta del av det på kommunens webbplats. Protokollet publiceras som PDF-fil. Du kan också besöka receptionen i kommunhuset, Skillingehus i Skillingaryd för att få kopia av protokollen.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till sekretesslagen och personuppgiftslagen. Därför tar vi ibland bort privatpersoners namn i kallelser och protokoll.

Sammanträdesplan första halvåret 2017

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

30

-

27

24

29

26

Kommunstyrelsen

11

-

1

6

10

7

Arbetsutskottet

25

15

15

19

18

14

Tekniska utskottet

31

-

7

4

9

13

Miljö- och byggnämnden

31

28

28

25

30

27

Beredning

10

7

7

4

2

7

Barn- och utbildningsnämnden

25

22

29

26

31

28

Arbetsutskottet

10

7

7

11

9

13

Socialnämnden

26

23

30

27

18

21

Arbetsutskottet

12

2

2

6

4

1

Kultur- och fritidsnämnden

-

1

8

12

17

28

Elverks/Energibolagsstyrelsen

-

14

28

-

16

13

 

 

Sammanträdesplan andra halvåret 2017

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

28

25

30

27

11'

Kommunstyrelsen

-

16

6

4

8

-

Arbetsutskottet

-

23

20

18

-

6

Tekniska utskottet

-

24

26

24

28

-

Miljö- och byggnämnden

-

29

26

31

28

19

Beredning

-

8

5

3

7

5

Barn- och utbildningsnämnden

-

30

27

25

22

20

Arbetsutskottet

-

15

12

10

7

5

Socialnämnden

-

31

21

26

30

19

Arbetsutskottet

6

10

7

5

2

7

Kultur- och fritidsnämnden

-

30

-

4

8

13

Elverks/Energibolagsstyrelsen

-

-

25-26

31

-

5

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-06-28

Sidansvarig:

Rose-Marie Moberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision