Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Nämnder och styrelser

Nämndernas och styrelsernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

De enda obligatoriska nämnderna i en kommun är kommunstyrelse och valnämnd samt överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I övrigt står det kommunen fritt att inrätta nämnder efter behov. Syftet med detta är att fördela arbetsuppgifterna samtidigt som maktkoncentration motverkas.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter, eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Arbetsuppgifterna för en nämnd kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Nämnder och styrelser i Vaggeryds kommun

  • Kommunstyrelsen
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och byggnämnden
  • Socialnämnden
  • Valnämnden
  • Tekniska utskottet (ligger under kommunstyrelsen)
  • Elverksstyrelsen
  • VSBo:s bolagsstyrelse
  • Vaggeryds Energis bolagsstyrelse

I Vaggeryds kommun finns ingen överförmyndarnämnd. Vi har istället en överförmyndare.

Sammanträdesplan första halvåret 2018

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

29

-

26

23

28

25

Kommunstyrelsen

10

-

7

4

9

7

Arbetsutskottet

24

14

14

18

16

13

Tekniska utskottet

23

-

13

10

15

12

Miljö- och byggnämnden

30

27

27

24

29

26

Beredning

9

6

6

3

2

5

Barn- och utbildningsnämnden

24

28

28

25

30

27

Arbetsutskottet

9

6

13

10

8

12

Socialnämnden

-

1

1 & 28

26

24

28

Arbetsutskottet

18

15

15

16

9

14

Kultur- och fritidsnämnden

31

-

7

18

23

27

Elverks/Energibolagsstyrelsen

-

13

27

-

22

19

 

Sammanträdesplan andra halvåret 2018

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

-

3 & 24

29

26

10*

Kommunstyrelsen

-

15

5

3

7

-

Arbetsutskottet

-

22

19

17

-

5

Tekniska utskottet

-

-

18

16

20

-

Miljö- och byggnämnden

-

28

25

30

27

18

Beredning

-

7

4

2

6

4

Barn- och utbildningsnämnden

-

29

26

24

28

19

Arbetsutskottet

-

14

11

9

13

4

Socialnämnden

-

30

27

25

22

20

Arbetsutskottet

12

16

13

11

8

6

Kultur- och fritidsnämnden

-

29

26

24

21

19

Elverks/Energibolagsstyrelsen

-

-

25-26

30

-

4

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-05-21

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision