Huvudmeny

!

VIKTIGT MEDDELANDE!
Uppdatering av kommunens växelsystem
Vaggeryds kommuns växelsystem kommer att uppdateras mellan 16:30-18:00 idag, torsdag. Med anledning av uppdateringen kan avbrott och/eller andra störningar förekomma när du försöker nå våra olika verksamheter under den tiden.

Läs mer
Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ekonomi, budget och redovisning

Kommunens budget för 2017 har en omslutning på 955 miljoner kronor. Budgeterat resultat för år 2017 är + 4,7 mkr, inklusive tilläggsbudgetering. Varje nämnd har ett eget budgetansvar. Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens drift- och investeringsbudget i juni månad varje år. Vaggeryds kommun har länets lägsta kommunalskatt 2017.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Vaggeryds kommun är förhållandevis låg. Storleken på skatten beslutas vid kommunfullmäktige i november varje år. Kommunalskatt för 2017 är 21,19 kr.

Det vi i dagligt tal brukar kalla kommunalskatt består av två olika delar:

  1. utdebitering som går till kommunen
  2. utdebitering som går till Region Jönköpings län

Kommunalskatten i Vaggeryds kommun består 2018 av (2017 i parantes):
Kommunal del 21,49 kronor (21,19)
Regionens del 11,26 kronor (11,26)
Totalt 32,45 kronor (32,45)

Så här fördelas skatten 2017 till kommunens verksamheter

Nämnd/styrelse

Andel

Belopp, tkr

Kommunstyrelsen

8,6 %

  63 008

Socialnämnden

32,8 %

241 708

Barn- och utbildningsnämnden

48,0 %

353 327

Miljö- och byggnämnden

0,9 %

   6 566

Kultur- och fritidsnämnden

4,2 %

 30 606

Tekniska utskottet*

4,1 %

29 973

Räddningstjänst

1,5 %

10 775

Elverksstyrelsen*

- 0,2 %

- 1500

Valnämnden

0,0 %

   25

Revisionsnämnd

0,1 %

   750

Överförmyndarverksamhet

0,1 %

   900

*El, vatten, avlopp och renhållning finansieras inte med skattemedel utan med pengar som invånarna betalar för dessa tjänster. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

Finansiella mål

Nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter ska vara högst 99 %.

Soliditetsmålet är 50 % inklusive pensionsskuld.

Investeringar

Beräknade nettoinvesteringar år 2017 är 107 829 tkr

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-01-02

Sidansvarig:

Jörgen Hansson

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision