Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Flaggor

EU-stöd, fonder och program

Den nya programperioden för 2014-2020 innebär nya spännande EU-program och fonder som regioner och kommuner kan söka pengar genom för att finansiera olika projekt.

Målsättningarna för programmen och fonderna för programperioden 2014-2020 utgår från EU:s övergripande tillväxtstrategi Europa 2020 som spänner över samtliga politikområden.

Utbyten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - information om program och aktiviteter för högskolor och universitet och studerande. Bland annat Atlas, Athena, Erasmus + och Nordplus

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-program Småland och Öarna (Tillväxtverket)länk till annan webbplats

Europa för medborgarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska socialfonden (ESF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Program som handlar om kompetenshöjning, för att öka övergångarna till arbete samt sysselsättningsinitiativet för unga.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fonden för ett sammanlänkad Europalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (transporter, energi, telekommunikationer och IKT)

Horisont 2020 Programmet för forskning och innovationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinnovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälsa och tillväxtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kreativa Europa - kulturprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lifelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader - lokalt ledd utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättigheter och medborgarskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska Socialfonden (ESF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Ur Socialfondens program kan du ansöka om ditt projekt handlar om kompetensutveckling och/eller sysselsättning. Inom Socialfonden finns nu tre programområden för kompetenshöjning, för att öka övergångarna till arbete samt sysselsättningsinitiativet för unga.

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-05-15

Sidansvarig:

Simon Hjälmarö

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision