Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Två kvinnor i olika åldrar

Anhöriga, anhörigstöd

Är du anhörig till någon som är i behov utav extra stöd? Ställer du upp och hjälper en förälder släkting eller vän? Då kan du själv behöva stöd ibland.

Utbildningar och aktiviteter hösten 2018

Här ser du vilka utbildningar och aktiviteter anhörigstödet erbjuder.
Anhörigstödet i Vaggeryd och Skillingaryd samarbetar, därför kan det bli blandade grupper och aktiviteterna som arrangeras kan vara på båda orterna. 

Föräldragrupp - NPF

Anhörigstödet i Vaggeryds kommun erbjuder tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan cafékvällar och samtalsgrupper för föräldrar till barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Det är värdefullt att träffa andra  som har en liknande livssituation och tillsammans reflektera kring de erfarenheter man har av livet med NPF. Förhoppningen är att man ska få ökad medvetenhet kring sin situation och sitt mående, och få verktyg för att kunna hantera stress och hitta vägar att må bättre som anhörig.

Samtalsledare är Lena Bomberg.
Vi träffas varannan vecka, 8 gånger. Minst 8 deltagare för uppstart.
Anmälan görs till Anhörigsamordnare:
Anita Jonsson tele: 0370-67 85 88,  anita.jonsson@vaggeryd.se
Hanna Ekwurtzel tele: 0370-67 80 44 , hanna.ekwurtzel@vaggeryd.se

 

Demenscirkel - för dig som är anhörig
Anhörigstödet i Vaggeryds kommun och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till en studiecirkel om demens. Cirkeln är grundläggande och riktar sig till dig som är anhörig till någon med en demenssjukdom. Minst 8 deltagare behövs för att gruppen ska starta.

Intresseanmälan görs till Anhörigsamordnare Anita Jonsson: 0370-678588 eller Hanna Ekwurtzel 0370-678044.

 

Kom gärna med tankar och önskemål om aktiviteter och utbildningar

Anhörigstöd

Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. Det ger både glädje och mening men kan ibland också väcka oro och trötthet. Den du stödjer kan vara en sjuk, funktionshindrad eller äldre medmänniska, en familjemedlem, släkting, god vän eller granne – gammal eller ung. Genom Vaggeryds kommuns anhörigkonsulenter kan du få stöd oavsett vem du tar hand om.

Vem kan får stöd som anhörig?

Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver också du själv få stöd och tid för dig själv. Vår verksamhet är till för alla som själva stöttar, känner ansvar för eller har omsorg om någon. Stödet är inte kopplat till att den närstående eller vännen har en speciell diagnos eller situation – alla är välkomna.

Kanske känner du igen dig i någon av situationerna:

  • Min make klarar sig inte utan mitt stöd. Jag är orolig för vad som händer när jag är på arbetet.
  • Min hustru är sängliggande och jag måste sköta henne dygnet runt. Jag behöver få göra något på egen hand.
  • Min dotter har ett funktionshinder, jag vet inte riktigt vad jag kan få för hjälp, jag känner mig alltmer ensam.
  • Min mamma har en psykisk sjukdom och ringer mig flera gånger om dagen. Hon kräver mycket av mig och jag orkar inte så mycket i mitt eget liv.
  • Jag känner stort ansvar för min vuxna bror som har en långvarig sjukdom.

Anhörigstödjarna har tystnadsplikt.

Olika typer av stöd

Anhörigstödet erbjuder möjlighet att delta i anhöriggrupper, få personliga råd och hjälp med att hitta rätt stödinsatser. De kan också informera om föreläsningar och utbildningar och hjälpa till att få anhörigvårdarkort.

Enskilda samtal

I Vaggeryds Kommun finns två anhörigkonsulenter. Genom anhörigkonsulenterna kan du få veta vart du ska vända dig för att få det stöd och den hjälp du behöver.

Anhörigkonsulenterna kan förmedla kontakt till myndigheter, föreningar och organisationer.

Du kan samtala med anhörigkonsulenten över telefon eller mötas på våra aktivitetscenter eller hemma hos dig. Ingen fråga är för stor eller dum.

Samtalsgrupper för anhöriga

Anhörigkonsulenten kan erbjuda samtalsgrupper som anordnas tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i form av en studiecirkel. Syftet med studiecirkeln är att belysa anhörigas situation. Vi formar dessa träffar utifrån gruppens behov och önskemål.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-10-11

Sidansvarig:

Liv Svensson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision