Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Flickor tillsammans

Trygghet och säkerhet

För att säkerställa en trygg skolmiljö för alla som vistas i förskolan/skolan utarbetas en likabehandlingsplan. Det finns också planer för hur olyckor och kriser ska hanteras samt verksamheternas tillsynsansvar.

Tillsynsansvar

Med tillsynsansvar avses här ansvar för att den som deltar i en kommunal verksamhet för barn och ungdom inte skadas till följd av olycka, inte utsätts för eller själv utför någon form av brottslig handling samt att tredje man inte drabbas av skador genom något som barnen/ungdomarna gör i verksamheten.

Ansvar förutsätter att den tillsyn och uppsikt som är normal i verksamheten, eller vid behov en utökad tillsyn, ger personalen möjlighet att förhindra at olyckshändelser eller brottsliga handlingar inträffar. Det innebär att personal rent fysiskt finns i närheten - inom syn- och hörhåll - så att man har en möjlighet att ingripa.

Som alla andra former av ansvar i verksamheterna ligger tillsynsansvaret i första hand på enhetens/verksamhetens chef. Chefen har att tillse att all personal är insatt i vad som gäller ifråga om tillsynsansvaret och att det kan utövas på ett tillfredsställande sätt.

Tillsynsansvaret avtar i och med att barnet uppnår högre ålder och mognad.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2016-09-06

Sidansvarig:

Katharina Friberg

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision