Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Vattenglas

Vatten och avlopp (VA)

Tillgång till friskt vatten och fungerande avlopp är bland det mest självklara i vårt moderna samhälle. Vi är vana vid att alltid ha möjlighet att använda vatten och även ett kort avbrott i vattenleveransen gör att vi inser hur beroende vi är av det.

Visste du att vi använder i genomsnitt ca 160 liter vatten per person och dygn, fördelat bland annat på dryck, mat, disk, tvätt, dusch, toalett med mera.

SMS-avisering vid vattenavstängning

Ibland händer det att vi måste tillfälligt stänga av vattnet till din fastighet p.g.a. arbete med ledningsnätet. Vi har börjat sms-avisera avstängningarna istället för att dela ut lappar i brevlådan. På det sättet når vi fler i familjen.

Har du ett registrerad mobilabonnemang hos en teleoperatör får vi fram ditt mobilnummer i systemet för sms-avisering. Har du däremot ett oregistrerat kontantkort får vi inte fram ditt mobilnummer och måste därför fortfarande dela ut en papperslapp i din brevlåda.

För att också du ska få en sms-avisering, vilket underlättar för oss men även för dig, kan du ringa eller maila ditt mobilnummer till oss.

E-post: tekniska@vaggeryd.se

Telefon: 0370-67 86 36

Tekniska kontoret ansvarar för VA-nätet

I Vaggeryds kommun är det tekniska kontorets VA-enhet som ansvarar för det kommunala dricksvattnet och avloppsreningen.

Tekniska kontorets mål är att säkra tillgången på dricksvatten av hög kvalitet och med säker hantering. Målsättningen är att framställa gott och hälsosamt dricksvatten med ett minimum av tillsatser och att rena avloppet med biologiska metoder på ett energisnålt och kostnadseffektivt sätt.

Inom de kommunala VA-verksamhetsområdena förses fastigheterna med dricksvatten av kommunen, som även tar hand om avloppet. Det kommunala ansvaret omfattar nyanläggning, drift och underhåll av både VA-ledningar och VA-anläggningar såsom vattenverk, reningsverk och pumpstationer.

Kommunens ansvar sträcker sig fram till fastigheternas förbindelsepunkter eller tomtgränser inom dessa VA-verksamhetsområden. Boende utanför dessa områden får själva ordna med vatten och avlopp.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunens VA-anläggningar är skyldiga att följa de bestämmelser som kommunen fastställt i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning)PDF. VA-verksamheten är taxefinansierad till hundra procent och Vaggeryds kommun har en av länets lägsta VA-taxor.

Rittävlingsvinnarbild

Ritad av Emmy Larsson

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-10-30

Sidansvarig:

Jonatan Rosenquist

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision