Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Radon

Radon är en gas som är osynlig och luktfri. Radon bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas  radioaktiva radondöttrar och det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta.

Hälsorisker

Via inandningsluften kan radondöttrar följa med damm-, rök- och vattenpartiklar ner i våra luftvägar. I luftvägarna sönderfaller radondöttrarna och sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas som en olägenhet för människors hälsa. Blir denna dos tillräckligt stor kan det leda till cellförändringar som sedan kan utvecklas till lungcancer.

Gränsvärde och riktvärde

Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Enligt Boverkets byggregler är gränsvärdet för radongashalt i nybyggda hus 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Det finns inget gränsvärde för befintliga hus, men istället finns det ett riktvärde från Folkhälsomyndigheten på 200 Bq/m³.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2017-09-01

Sidansvarig:

Jenny Tibell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision