Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Gräsmatta där en del är klipp och en del är oklipp med en skylt med texten "gräsmattan får blomma".

Blommande gräsmattor för våra vilda pollinatörer

I Vaggeryds kommun ställer vi om till en hållbar skötsel av våra grönytor med fokus på kommunens gräsmattor.

Under 2021-2023 har kommunen beviljats statliga medel för att sköta och stärka gräsytor med fokus på biologisk mångfald och att gynna våra vilda pollinatörer. Genom att omvandla vissa gräsmattor till blommande ängsytor får vi mer artrika miljöer vilket bidrar till att bin och humlor hittar mer mat och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.

Hållbar skötsel på våra grönytor

En oklippt gräsmatta kan se ovårdad ut. För att visa var vi låter ängsmarken blomma och inte klipper gräset lika ofta kommer det finnas skyltar som visar på den nytta ängsmarken gör för den biologiska mångfalden. De gräsytor som inte kommer att slås lika ofta är sådana gräsytor som har potential att bli en blommande äng. Genom att utveckla en mer hållbar gräsklippning, det vill säga att inte klippa gräset lika ofta minskas transporter och klipptid för gräsklippare och därmed minskar också både avgaser och utsläpp. Dessutom gynnas pollinerare och andra insekter av ett högre gräs som tillsammans med andra växter får gå i blom.

Vi skapar fler upplevelser

Genom att erbjuda flera typer av gräsytor skapar vi en variation av upplevelser. Exempelvis genom kortklippta gräsmattor för picknick och bollspel eller långt gräs med spännande stigar genom vackra ängar som blommar. För att inte tappa vistelsevärden och för att fortsatt kunna erbjuda attraktiva parker och utemiljöer, klipper vi hela eller delar av gräsytor. Inriktningen är att vi klipper där det behövs.

Ekosystemtjänster på blommande gräsmattor

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden Det är fortfarande mycket vi inte vet om vilka miljöer som behövs för att olika arter ska klara sig och om den roll de spelar i ekosystemet. På artrika gräsmarker ger flugor, bin, humlor och fjärilar oss ekosystemtjänsten pollinering av grödor. I en artrik gräsmatta finns också djur som kan äta upp skadeinsekter som annars härjar i vår trädgård. Samtidigt är ett artrikt och varierat landskap något som många människor uppskattar.

Kontakt

Har du några frågor eller synpunkter kan du kontakta:

Hans Göransson, gata-parkchef,
e-post hans.goransson@vaggeryd.se, telefon 0370-678147

Anders Johansson, driftsamordnare gata-parkenheten,
e-post anders.johansson@vaggeryd.se, telefon 0370-678587

Lina Larsson, miljöstrateg,
e-post lina.larsson@vaggeryd.se telefon 0370-678011

Lokala Naturvårdssatsningar - LONA

Vaggeryds kommun kommer under 2020-2023 arbete med ett naturvårdsprojekt som syftar till att skapa och stärka miljöer för vilda pollinatörer samt att personalen på gata-parkenheten kommer att genomgå en utbildning i skötsel av gräsmarker. Projektet är statligt delfinansierats med LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningar) och Vaggeryds kommun har beviljats ca 320 000 kronor i bidrag.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson