Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vaggeryd centrum foto: Örjan Clarström

Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Vad är en översiktsplan?

Gemensamt för alla översiktsplaner är att de inte innehåller några juridiskt bindande bestämmelser, vare sig för myndigheter eller enskilda. Planen har däremot en viktig vägledande funktion. Den ska ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar och skyddsförordnanden.

Översiktsplanen ger en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen av olika delar i kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.

Översiktsplan för Vaggeryds kommun, Antagandehandling 2024

Vaggeryds kommun har tagit fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 25 mars 2024.

Vaggeryds kommuns översiktsplan 2012

Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2012 och vann laga kraft 2014. Observera att länsstyrelsen har lagt till ett föreläggande inom skjutfältets bullerzon.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund