Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Plats för att göra skillnad tillsammans med platssymbolen

Platssymbolen, platsvarumärket

Det färgglada V:et är symbolen för vår plats – Vaggeryds kommun. Den är fri att användas av alla som bor, lever eller verkar här. Använd gärna symbolen vid olika aktiviteter och evenemang eller i sammanhang som ger den betydelse och skapar positiva kopplingar till vår plats.

Ladda ner platssymbolen

Platssymbolen, grafiskt element
Platssymbolen för Vaggeryds kommun
Platssymbolen, PLats för att göra skillnad
Platssymbolen variant

En visuell symbol för platsen

I visionsarbetet för vision 2020 ingick att ta fram en strategi för att stärka platsvarumärket och kommunicera visionen. För detta togs den nya platssymbolen fram som ett visuellt kännetecken.

Så här beskriver kommunens grafiska handbok symbolen:

Vår symbol är vårt sätt att grafiskt förmedla vår bild av platsen Vaggeryds kommun. Symbolen ska finnas med i all vår marknadsföring, till exempel i broschyrer och på affischer, vid evenemang och aktiviteter. Symbolen ska alltid kombineras med vår logotyp eller vårt kommunvapen.

Symbolen är inte knuten till organisationen Vaggeryds kommun, utan till den geografiska platsen. Andra organisationer i kommunen, till exempel företag och föreningar, kan också använda symbolen för profilering och marknadsföring.

Den blir en avsändare, ett visuellt kännetecken, för Vaggeryds kommun som plats som ska ge positiva bilder och kopplingar – på lång sikt. Den siktar framåt och har tydliga kopplingar till kommunens vision.

Fri att använda

Regelverket för platssymbolen är fritt för att det ska vara enkelt för många att använda den. Platssymbolen sticker ut – den syns i bruset, den inbjuder till kreativitet. Det är en lekfull symbol som ska kunna fungera i många sammanhang.

Det tar tid att bygga ett platsvarumärke och skapa en tydlig koppling mellan symbolen och platsen. Ju fler som vågar använda symbolen och skapa koppling mellan den och Vaggeryds kommun – ju starkare och bättre blir symbolen som avsändare av platsen.

Komplement till kommunlogotypen

Platssymbolen fyller en funktion och är ett komplement till kommunvapnet och kommunlogotypen så att olika aktörer, inte bara kommunen,ska kunna berätta om och marknadsföra platsen Vaggeryds kommun. 

Platssymbolen ska aldrig vara en avsändare för myndighetsbeslut eller kopplas samman med kommunal handläggning. Kommunala verksamheter kan, precis som andra aktörer som vill marknadsföra platsen, använda symbolen där så är lämpligt, men då ska kommunlogotypen/kommunvapnet alltid finnas med – i synnerhet om det är information eller beslut med kommunen som avsändare.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell