Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barn som ska gå över gatan med bil

Övergångsställe eller gångpassage

Gående är oskyddade i trafiken och löper därmed större risk att råka ut för olyckor och skador. Även gående är trafikanter och omfattas av trafikförordningens regler. Reglerna för gående omfattar även de som förflyttar sig med till exempel rullstol, rullskidor, rullskridskor, skateboard eller sparkcykel. 

Gående ska i första hand använda gångbana eller vägren. Använder gående körbana ska de gå längst till vänster i färdriktningen. Gående ska helst korsa vägen på ett övergångsställe eller en gångpassage. Om det inte finns, ska du se dig noga för och gå tvärs över körbanan utan att skapa fara eller olägenhet för trafiken.

När du ska gå ut på ett övergångsställe, ska du ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig. Vid obevakade övergångsställen har fordonsförarna väjningsplikt mot dig när du har gått ut på övergångsstället eller just ska gå ut på det. Men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig

Väjningsplikten gäller inte på samma sätt vid gångpassager. Övergångsställen är markerade med vita ränder i gatan och med särskilt vägmärke. Det är inte gångpassager.

Övergångsställe med vägmärke
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson